Cari Kart Birleştirme

Cari hareket aktarımı, aynı cari için herhangi bir nedenle birden fazla cari kartı açılması durumunda, bu cari kartları ile yapılan hareketlerin sadece bir cari kartı ile takibinin yapılmasını sağlar.

Cari birleştirme işlemi için;
Öncelikle Ana Menü üzerinde sırasıyla Yönetim> Sistem> Kart Birleştirme menüsünden Cari Birleştirme seçeneğine tıklayın.

Açılan pencerede bulunan ilk satıra ana cariyi ekleyip ikinci satıra ise hareket aktarımını yapmak istediğiniz cariyi seçiniz, ardından Aktar butonunu kullanarak “Cari Hareketi Birleştirme” işlemi tamamlayabilirsiniz.