Ticari Set

Süreçlerinizi ve kaynaklarınızı en iyi, en etkin biçimde, bulutta, kolaylıkla ve bağımsız platformdan yönetmenin ilk adımı Rota erp' dir. Rota ile işinize güç ve ivme ekleyin.

Satın Alma Yönetimi

  • Satın alma için talep, teklif ve siparişlerinizi tek ekrandan kolaylıkla yönetebilir, operasyonlar üzerinden parçalı ya da fiş bazlı sevkiyat yapabilirsiniz.
  • Birbiri ile ilişkili, teklif, sipariş, irsaliye ve fatura gibi belgeleri fişlerin içinden görüntüleyebilir, erişebilir, e-mail alabilir veya çıktılarını ekran değiştirmeden alabilirsiniz.
  • Şube ve depo bazlı sipariş süreçlerinizi yönetebilirsiniz.
  • Masraf fişlerinizi yönetebilir, gider pusulası düzenleyebilirsiniz.
  • Müstahsil makbuzlarınızı düzenleyebilirsiniz.
  • Satın alma süreçleri ve siparişlerinize ait detaylı raporlara yapabilirsiniz.
  • Çoklu sipariş formları tasarlayıp, tedarikçi bazlı formları e-mail yolu ile iletip, Word, Excel ve PDF gibi formlarda döküm alabilirsiniz.