.

Rota Bulut ERP ile dijital dünyadaki

Şirketinizi Rota ile buluta taşıyın, Dilediğiniz yerden yönetin!

Rotayı Keşfedin!

Kullanıcı Dostu Arayüz

Web arayüz ve pencere yapısı ile bir ekranda işlem yaparken, diğer ekranlara erişim sağlayarak süreçlerinize hız katın.

Gelişmiş Raporlama

Satış, tahsilat,stok,depo ve tüm finansal durum ve raporlarınızı anlık ve grafiksel görüntüleyin.

Mobil Kullanım

Süreçlerinizi mobil ile yönetin, raporlarınıza anlık erişin, sevkiyatlarınızı kolaylıkla gerçekleştirin, kredi kartıyla anlık tahsilat yapın.

Siz de Yerinizi Alın!

Rota Online Muhasebe Programı’nın eşsiz özelliklerini keşfederek, bulut teknolojosinden siz de yararlanın, işletmenizi özgürce her yerden yönetin !

10+ Yıl
Tecrübe

2000+ Aktif
Müşteri

5.000+
Kullanıcı

Genel Çözümler

Rota ile Hızlı Bir Başlangıç

Rota Bulut Muhasebe Programını hemen keşfetmek
için formu doldurmanız yeterli.

Yüksek Güvenlik

Kurulum Derdi Yok

Yedek Almanız Gerekmez

Hep Güncel Sürümdesiniz

Mutlu Rotalılar

Siz de yüzlerce mutlu rotalı arasına katılın.

İletişim Formu

Ücretsiz Deneme Formu
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
ROTA BULUT TEKNOLOJİ A.Ş
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Rota Bulut Teknoloji A.Ş olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Veri Sorumlusu Kimliği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri sorumlusu olarak IOSB Mahallesi, Pufa Plaza No:98 Başakşehir/İstanbul Rota Bulut Teknoloji A.Ş (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin siz değerli müşterilerine daha iyi hizmet verebilmesi adına müşteri memnuniyeti ve kalite standartları gereği gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, ve ihtiyaçlarına göre sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Şirketlerin müşterileri değerlendirme/şikayet süreçleri, hukuki, uyum, denetim, mali işler süreçleri), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin ihtiyaçlarına göre sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliği ve denetimi sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili Kamu kurumları, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, şubeleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanmanız oluşturulacak ve güncellenecek kişisel verilerinizin işlenebilmesinin hukuki dayanağını oluşturmaktadır. Kişisel Veri Sahibi KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metnin de aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak siz değerli müşterilerimizin; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu tarafınıza bildirerek iş bu belge ile aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz. İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, www.rota.gen.tr adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında yer alan “İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formu” belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da iadeli taahhütlü mektup ile yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu iletisim@rota.gen.tr üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Bu alan gereklidir.

Bizimle
iletişime Geçin

+90 212 951 07 19

Sıkça Sorulan Sorular

Mevcut lisansınıza ait sunucunuzun içinde 99 adet firma kartı açıp birbirinden bağımsız olarak şirketlerinizin yönetimini sağlayabilirsiniz.

Mobil uygulamada; Cari, Stok, Satın alma, Satış, Finans, Crm, Araç Servis, e-Fatura ve Kredi Kartı ile tahsilat
modülleri mevcuttur. Mevcut lisansınızda bulunan modülleri ek bir bedel ödemeden mobil uygulama üzerinden de kullanabilirsiniz.

Ön muhasebeye ek olarak, Basit Üretim, Gelişmiş Üretim, e-Ticaret, b2b, Sanal Pos, Genel Muhasebe, e-Defter,
CRM, e-İhracat, Hızlı Satış, Mobil Uygulama, Sektörel çözümler ( Araç Servis Yönetimi, Kargo Yönetimi, Teknik
Servis Yönetimi) ve e- Dönüşüm modülleri mevcuttur.

Rota Bulut Muhasebe Programı , müşteri dönüşleri ve Ar-Ge çalışmaları ile sürekli güncellenmektedir. Güncelleme
geldiğinde herhangi bir eklenti indirmeden, teknik desteğe ihtiyaç duymayarak zamandan tasarruf ederek sisteminize yansır bu sayede her zaman en güncel sürümü kullanmış olursunuz. Diğer lokal programlardan farklı olarak, yenileme ya da versiyon geçişi gibi durumlara maruz kalmadan ve ek bedel ödemeden Rota’ yı her koşulda güncel hali ile kullanmış olursunuz.

Trendyol, Hepsi burada, N11, Çiçek Sepeti, WayFair ve Fedex entegrasyonları mevcuttur. Entegrasyonlar aracılığı ile, Rota Bulut Muhasebe Programında pazaryeri siparişlerinizi yönetebilir, kolaylıkla faturalama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Rota Online Muhasebe Programında birden fazla ve farklı lokasyonlarda bulunan depo ve şubelerinizi, bulut alt yapısı sayesinde anlık olarakkolaylıkla takip edebilir, şube ve  deponuza ait raporlara anlık ulaşabilirsiniz

Blog

Blog yazılarını inceleyerek Rota Bulut Erp hakkında
detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Blockchain Teknolojisinin Sağlık Sektöründeki Geleceği

Blockchain Teknolojisinin Sağlık Sektöründeki Geleceği

Günümüz dünyasında teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, sağlık sektörü de bu dönüşümden nasibini...

Temmuz 16, 2024
Siber Güvenlikte Yapay Zeka: Tehditleri Önceden Tespit Etme

Siber Güvenlikte Yapay Zeka: Tehditleri Önceden Tespit Etme

Dijital dünyanın hızla büyümesiyle birlikte, siber güvenlik tehditleri de giderek karmaşıklaşıyor ve...

Temmuz 12, 2024
E-Defter ve E-Fatura’da Son Trendler: Dijital Dönüşümün Adımları

E-Defter ve E-Fatura’da Son Trendler: Dijital Dönüşümün Adımları

Dijital dönüşüm, işletmelerin operasyonlarını daha verimli, hızlı ve şeffaf hale getirmelerini sağlayan...

Temmuz 11, 2024
Endüstri 4.0 ve ERP: Akıllı Fabrikalar İçin Entegre Çözümler

Endüstri 4.0 ve ERP: Akıllı Fabrikalar İçin Entegre Çözümler

Dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde, Endüstri 4.0 kavramı işletmelerin rekabet avantajı elde...

Temmuz 9, 2024
ERP Sistemlerinin İş Süreçlerinde Verimlilik Artışı Sağlama Yolları

ERP Sistemlerinin İş Süreçlerinde Verimlilik Artışı Sağlama Yolları

İşletmelerin başarılı olabilmesi için verimlilik ve etkinlik hayati öneme sahiptir. Günümüzde pek...

Temmuz 5, 2024
İşletmeler İçin Temel Finansal Yönetim Stratejileri

İşletmeler İçin Temel Finansal Yönetim Stratejileri

Finansal yönetim, işletmelerin sürdürülebilir büyüme ve başarı elde etmesi için hayati öneme...

Temmuz 5, 2024

Rota Mobil'i AppStore ve

GooglePlay'den

Hemen İndir !

Rota Bulut Muhasebe Programı’nda dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden, fatura oluşturun, siparişlerinizi kontrol edin, bakiyelerinizi takip edin, ekstrelerinizi kolaylıkla gönderin .