.

Rota Bulut Teknoloji A.Ş – Üyelik/Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi / Üyelik Sözleşmesi

Sözleşmenin Tarafları,

bu sözleşme; Rota Bulut Teknoloji A.Ş ile ÜYE arasında elektronik ortamda veya ıslak imza ile imzalandığı veya Yetkili İş Ortağı aracılı ile imzalatıldığı takdirde geçerli olacaktır.
Üyeler, Üye bilgilerini ve teklif formunu imzalaması suretiyle (elektronik ortamda, mail onayı, SMS onayı da geçerli olmak kaydıyla) Rota Ticari Sistemi kullanmaya hak kazanırlar
Üye, sözleşme maddelerini okuduğunu, anladığını, kabul edip onayladığını kabul ve taahhüt eder.

Taraflar,

 Rota Bulut Teknoloji A.Ş (Sözleşme Boyunca ROTA/ROTA Teknoloji Olarak adlandırılacaktır.)
ÜYE www.rota.gen.tr Rota Ticari Sistem Web Yazılımını kullanacak olan kurum veya şahıstır. Sözleşme Boyunca Üye Olarak Adlandırılacaktır.

Sözleşme Detayları, Konusu ve Süresi,

Rota Ticari Sistem,  Rota Bulut Teknoloji A.Ş’ne ait bir web yazılımdır. Rota Ticari Sistem, Üyelerin cari hesap, fatura, stok, banka, çek/senet, sipariş, teklif, genel muhasebe, e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter gibi ön ve genel muhasebe kayıtlarını tutmaları için hazırlanmış bir web yazılımdır.
Rota Ticari Sistem, http://www.rota.gen.tr adresinde, ROTA Teknoloji’nin kiraladığı sunucularda saklanır. ROTA Teknoloji, Üyelere, yazılım, veri saklama, teknik destek hizmetini verecektir. ROTA Teknoloji, Üyelere verilerinin saklanabilmesi için belli bir sunucu alanı kiralama hizmetini de sağlayacaktır.

Üyenin Hakları ve Yükümlülükleri,

Üye, Sözleşmeyi imzaladığı takdirde, www.rota.gen.tr adresinde bulunan Rota Ticari Sistem Yazılımının kullanım/kiralama hakkına sahip olmuştur.

Yazılımın modülleri, Üye ye ROTA Teknoloji veya ROTA Teknoloji yetkili İş Ortakları tarafından sunulan teklifte belirtilmiştir. https://rota.gen.tr/PAKETLER Satın alınacak paket ve içerikleri belirtilen adreste açıkça yazmaktadır. Üye, bu modülleri teklif imzalandığı tarihte olduğu gibi kabul etmiştir.

ROTA Teknoloji, gerçekçi bir gerekçe ile kanuni bir engelden dolayı ve sözleşme maddelerinin yerine getirilmemesi halinde Üyenin sözleşmesini durdurma ve iptal etme hakkına sahiptir. Üye, satın aldığı bedele ek olarak, bir sonraki yıl için, programın güncel tutulabilmesi, verilerinin yedeklenebilmesi ve sunucu bakım hizmetleri için teklifte belirtilen Yıllık bulut Hizmeti Bedelini ödemekle yükümlüdür.

ROTA Yıllık bulut Hizmeti bedeli tutarı teklifte detaylıca yazmaktadır, teklifte yazan tutar Üyenin Rota’ yı kullanıma başlandığı ilgili yılın yayınlı liste fiyatları üzerinden hesaplanmış olup, Üyenin bir yıl sonra ödeyeceği bedeli yansıtmaz. Yıllık bulut hizmeti bedeli bir yıl sonraki süreçte, liste fiyatlarının güncellenmesi ile tekrar hesaplanır ve TÜFE (piyasa şartları ve koşulları dikkate alınarak yada ROTA’ nın belirleyeceği oranlarda artış ve tutar ile ) oranında artış ile her yıl ÜYE den talep edilir, Üye sistemi kullanmaya devam ettiği sürece, bulut hizmeti bedelini ödemekte mükelleftir.

Üye ek kullanıcı ve modül satın almak istediğinde Rota tarafından bedeller hesaplanıp, ek onay ile üyeye ücrete mukabil kullandırılır. Yeni modül ve kullanıcı eklendiğinde, ödenecek yıllık bulut hizmeti bedeli değişir ve ödenecek yıllık bulut hizmeti bedeli faturasına, ek bedeller yansıtılır.

Üyeler İnternete bağlı olan bir bilgisayar üzerinden ROTA Teknoloji’nin (rota.gen.tr) sunucularına bağlanarak programa ulaşabileceklerdir.

ROTA Teknoloji, Üyenin ismini ve logosunu referans listelerinde kullanma hakkına sahiptir

ROTA Teknoloji Üyeye reklam ve bilgilendirme amaçlı sms ve mail gönderebilir. Üye Şimdiden Sms ve Mail Onayı vermiş sayılır. ROTA Teknoloji, kapsamı, zamanlaması ve şartları kendi inisiyatifinde olmak üzere, yazılımları oluşturan program ve dokümanlarda, hata düzeltme, geliştirme yapma, günün şartlarına uyarlama, kanuni değişikliklerle uyumlu hale getirme amaçlı güncellemeler ve değişiklikler yapabilir.

ÜYE, güncelleme ve sistem bakımlarında programın belli süreler kullanıma kapatılmasına muvafakat ettiği, iş bu sebeple herhangi bir zarara uğraması halinde tüm menfi ve müspet zararlarından feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

Rota Ticari Sistemine Üyelik; taraflar arasında Üyelik Sözleşmesinin imzalanması ve iş bu sözleşmede belirtilen teklifte sunulan belirli bir giriş ücreti ve yıllık bulut hizmet ücretine tabidir.

ÜYE, üyelik ücretini talep edilen zamanda ve ROTA Teknoloji tarafından beyan edilen ödeme kanalları ile fatura karşılığında ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Yıllık Bulut Hizmet Bedeli, yazılımın kullanım hakkının alınması tarihinden bir yıl sonra, her üyelik yılı başlamadan yıllık periyotlar dahilinde fiyat teklifinde belirtilen ücretler dahilinde tahsil edilir.

ROTA Teknoloji maliyetlerden kaynaklanan makul sebepler göstermesi halinde Yıllık Bulut Hizmet bedelinde farklı oranda zam uygulama hakkına sahiptir.

Üye’ye fatura edilen yıllık bulut hizmeti bedeli sadece verilerin saklanmasını ve programın geliştirilmesi amacı ile alınmaktadır.

ROTA Teknoloji üyenin ödediği yıllık bulut hizmeti bedeli ücreti için, bu ücret karşılığında eğitim ve teknik destek verme hakkını saklı tutar.

Yıllık Bulut Hizmet bedelinin zamanında ödenmemesi halinde; ÜYE ’ye ödeme yapması için elektronik yolla bilgilendirme maili gönderilir, buna rağmen ödemenin 7 günlük süre içerinde yapılmaması halinde herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın işbu sözleşme feshedilerek Üye ’ye sağlanan hizmet sonlandırılır.

ÜYE, üyelik formunda beyan ettiği bilgilerin gerçeği yansıttığını kabul ve taahhüt eder. ÜYE bu bilgilerin gerçeğe aykırı olmasından kaynaklanacak hukuki ve ceza sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

ÜYE gerçeğe aykırı bilgi vermesi sonucunda; ROTA Teknoloji’nin zarara uğraması halinde tüm menfi ve müspet zararlar ÜYE’ye yansıtılacaktır

ÜYE, ROTA Teknoloji’nin hizmetlerini kullanırken elde ettiği bilgileri, üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, reklam, promosyon ve spam amacıyla kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Üyelik şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen ÜYE ’ye aittir ve doğacak zararlardan ROTA Teknoloji sorumlu tutulamaz. Üyelik şifresinin 3. Kişilerin eline geçmesi neticesinde 3. Şahısların ÜYE’ nin uğrayacağı tüm maddi veya manevi zararlar ÜYE ‘ye ait olacaktır.

ÜYE, Rota Ticari Sistemin çalışmasını durdurucu veya engelleyici işlemlerde (spam, virüs, Truva atı, ddos, kötü niyetli diğer yazılımlar, vb.) bulunmayacağını veya bu yönde işlemlerde bulunan üçüncü kişilerle irtibat içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE, Rota Ticari Sistem için ek kullanıcı sayısı talep ettiği takdirde, talep ettiği her ek kullanıcı için toplam giriş bedelinin %15i kadar bedelini ödemekle yükümlüdür. Üyenin Ek kullanıcı alınması durumunda, yıllık bulut hizmeti bedelinin de değişeceğini kabul etmektedir.

Üyenin uygulama sunucusu vasıtasıyla yarattığı veri içeriğinin sorumluluğu ÜYE ’ye aittir. ROTA Teknoloji hiçbir şekilde bu verilerin içeriğinden sorumlu tutulamaz

ÜYE, bu sözleşme ile aldığı hakları ücretli ya da ücretsiz bir başka kişi ya da kuruma devredemez, temlik edemez, kiralayamaz, kullandıramaz. Aksi durumlarda, ROTA Teknoloji Üyenin sözleşmesini feshi ederek verilen hizmeti haber vermeksizin geçici ya da kalıcı olarak durdurma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda oluşabilecek zararlardan ve kayıplardan ROTA Teknoloji sorumlu tutulamaz.

ÜYE, uygulama sunucusuna ulaşmak için İnternet bağlantısına sahip olmakla yükümlüdür. İnternet bağlantısı kullanımından kaynaklanan giderlerden ÜYE sorumludur. ÜYE’nin veya ROTA Teknoloji’nın hizmet aldığı veri merkezlerinin İnternet bağlantısı sorunları nedeni ile hizmet alamaması ve/veya hizmetinin aksaması durumundan ROTA Teknoloji sorumlu tutulamaz. ROTA Teknoloji Üyenin oluşturduğu verilere, Üyenin isteği üzerine, ÜYE verisiyle ilgili özel yazılım hataları bulunması sebebiyle, ROTA Teknoloji tarafından hatanın çözülmesi amacı ile incelenmesi gereken diğer ihtimallerde, Üyenin yarattığı veriler ve kullanım şekli sisteme ve bu sistem dahilindeki başka

ÜYE, ROTA Teknoloji’nin herhangi bir sebeple sözleşmenin feshine bildirim yapmasından itibaren 7 gün içinde, sistemde yer alan verilerini almakla yükümlüdür. Bu süre zarfında verilerin alınmaması sebebiyle doğabilecek zararlardan ROTA Teknoloji sorumlu değildir. Kullanıcı/kullanıcılara sunulan hizmetin verilmesine engel olması hallerinde,

Üyenin kullanım süresi bitmesi ve verilerin silinmesi hallerinde, İdari makamlardan, Mahkeme ve/veya Cumhuriyet Savcılığı kararı ile verilere erişimin yasal olarak istenilmesi hallerinde, Yedeklenen bilgilere erişim ihtiyacı durumunda ROTA Teknoloji verilere ulaşma hakkına sahiptir.

İşbu sözleşmenin; akdedilmesi ile sadece sözleşme süresi boyunca Rota Ticari Sistemi kullanma hakkı ÜYE ‘ye sağlanmaktadır. ÜYE, hiçbir şekilde; eser sahibinin yazılı izni olmadan yazılım üzerinde değişiklik yapamaz, kodlarını değiştirmez, çoğaltmaz, farklı yazılımların üretiminde kullanılması için kodların bir kısmını kullanamaz, farklı şekilde transfer edemez, programı kaynak kod haline getiremez, programların iç işleyiş yapısını ortaya çıkarmak maksadıyla yapılacak her türlü faaliyette bulunması yasaktır. Söz konusu ihlallerin tespiti halinde; ÜYE, ROTA Teknoloji ’nın uğrayacağı tüm menfi ve müspet zararları ödeyeceğini gayri kabul beyan ve taahhüt eder.

Üye, Sözleşmeyi imzaladığı takdirde, www.rota.gen.tr adresinde bulunan Rota Ticari Sistem Yazılımının kullanım/kiralama hakkına sahip olmuştur.

Yazılımın modülleri, Üye ye ROTA Teknoloji veya ROTA Teknoloji yetkili İş Ortakları tarafından sunulan teklifte belirtilmiştir. https://rota.gen.tr/PAKETLER Satın alınacak paket ve içerikleri belirtilen adreste açıkça yazmaktadır. Üye, bu modülleri teklif imzalandığı tarihte olduğu gibi kabul etmiştir.

ROTA Teknoloji, gerçekçi bir gerekçe ile kanuni bir engelden dolayı ve sözleşme maddelerinin yerine getirilmemesi halinde Üyenin sözleşmesini durdurma ve iptal etme hakkına sahiptir. Üye, satın aldığı bedele ek olarak, bir sonraki yıl için, programın güncel tutulabilmesi, verilerinin yedeklenebilmesi ve sunucu bakım hizmetleri için teklifte belirtilen Yıllık bulut Hizmeti Bedelini ödemekle yükümlüdür.

ROTA Yıllık bulut Hizmeti bedeli tutarı teklifte detaylıca yazmaktadır, teklifte yazan tutar Üyenin Rota’ yı kullanıma başlandığı ilgili yılın yayınlı liste fiyatları üzerinden hesaplanmış olup, Üyenin bir yıl sonra ödeyeceği bedeli yansıtmaz. Yıllık bulut hizmeti bedeli bir yıl sonraki süreçte, liste fiyatlarının güncellenmesi ile tekrar hesaplanır ve TÜFE (piyasa şartları ve koşulları dikkate alınarak yada ROTA’ nın belirleyeceği oranlarda artış ve tutar ile ) oranında artış ile her yıl ÜYE den talep edilir, Üye sistemi kullanmaya devam ettiği sürece, bulut hizmeti bedelini ödemekte mükelleftir.

Üye ek kullanıcı ve modül satın almak istediğinde Rota tarafından bedeller hesaplanıp, ek onay ile üyeye ücrete mukabil kullandırılır. Yeni modül ve kullanıcı eklendiğinde, ödenecek yıllık bulut hizmeti bedeli değişir ve ödenecek yıllık bulut hizmeti bedeli faturasına, ek bedeller yansıtılır.

Üyeler İnternete bağlı olan bir bilgisayar üzerinden ROTA Teknoloji’nin (rota.gen.tr) sunucularına bağlanarak programa ulaşabileceklerdir.

ROTA Teknoloji, Üyenin ismini ve logosunu referans listelerinde kullanma hakkına sahiptir

ROTA Teknoloji Üyeye reklam ve bilgilendirme amaçlı sms ve mail gönderebilir. Üye Şimdiden Sms ve Mail Onayı vermiş sayılır. ROTA Teknoloji, kapsamı, zamanlaması ve şartları kendi inisiyatifinde olmak üzere, yazılımları oluşturan program ve dokümanlarda, hata düzeltme, geliştirme yapma, günün şartlarına uyarlama, kanuni değişikliklerle uyumlu hale getirme amaçlı güncellemeler ve değişiklikler yapabilir.

ÜYE, güncelleme ve sistem bakımlarında programın belli süreler kullanıma kapatılmasına muvafakat ettiği, iş bu sebeple herhangi bir zarara uğraması halinde tüm menfi ve müspet zararlarından feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

Rota Ticari Sistemine Üyelik; taraflar arasında Üyelik Sözleşmesinin imzalanması ve iş bu sözleşmede belirtilen teklifte sunulan belirli bir giriş ücreti ve yıllık bulut hizmet ücretine tabidir.

ÜYE, üyelik ücretini talep edilen zamanda ve ROTA Teknoloji tarafından beyan edilen ödeme kanalları ile fatura karşılığında ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Yıllık Bulut Hizmet Bedeli, yazılımın kullanım hakkının alınması tarihinden bir yıl sonra, her üyelik yılı başlamadan yıllık periyotlar dahilinde fiyat teklifinde belirtilen ücretler dahilinde tahsil edilir.

ROTA Teknoloji maliyetlerden kaynaklanan makul sebepler göstermesi halinde Yıllık Bulut Hizmet bedelinde farklı oranda zam uygulama hakkına sahiptir.

Üye’ye fatura edilen yıllık bulut hizmeti bedeli sadece verilerin saklanmasını ve programın geliştirilmesi amacı ile alınmaktadır.

ROTA Teknoloji üyenin ödediği yıllık bulut hizmeti bedeli ücreti için, bu ücret karşılığında eğitim ve teknik destek verme hakkını saklı tutar.

Yıllık Bulut Hizmet bedelinin zamanında ödenmemesi halinde; ÜYE ’ye ödeme yapması için elektronik yolla bilgilendirme maili gönderilir, buna rağmen ödemenin 7 günlük süre içerinde yapılmaması halinde herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın işbu sözleşme feshedilerek Üye ’ye sağlanan hizmet sonlandırılır.

ÜYE, üyelik formunda beyan ettiği bilgilerin gerçeği yansıttığını kabul ve taahhüt eder. ÜYE bu bilgilerin gerçeğe aykırı olmasından kaynaklanacak hukuki ve ceza sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

ÜYE gerçeğe aykırı bilgi vermesi sonucunda; ROTA Teknoloji’nin zarara uğraması halinde tüm menfi ve müspet zararlar ÜYE’ye yansıtılacaktır

ÜYE, ROTA Teknoloji’nin hizmetlerini kullanırken elde ettiği bilgileri, üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, reklam, promosyon ve spam amacıyla kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Üyelik şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen ÜYE ’ye aittir ve doğacak zararlardan ROTA Teknoloji sorumlu tutulamaz. Üyelik şifresinin 3. Kişilerin eline geçmesi neticesinde 3. Şahısların ÜYE’ nin uğrayacağı tüm maddi veya manevi zararlar ÜYE ‘ye ait olacaktır.

ÜYE, Rota Ticari Sistemin çalışmasını durdurucu veya engelleyici işlemlerde (spam, virüs, Truva atı, ddos, kötü niyetli diğer yazılımlar, vb.) bulunmayacağını veya bu yönde işlemlerde bulunan üçüncü kişilerle irtibat içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE, Rota Ticari Sistem için ek kullanıcı sayısı talep ettiği takdirde, talep ettiği her ek kullanıcı için toplam giriş bedelinin %15i kadar bedelini ödemekle yükümlüdür. Üyenin Ek kullanıcı alınması durumunda, yıllık bulut hizmeti bedelinin de değişeceğini kabul etmektedir.

Üyenin uygulama sunucusu vasıtasıyla yarattığı veri içeriğinin sorumluluğu ÜYE ’ye aittir. ROTA Teknoloji hiçbir şekilde bu verilerin içeriğinden sorumlu tutulamaz

ÜYE, bu sözleşme ile aldığı hakları ücretli ya da ücretsiz bir başka kişi ya da kuruma devredemez, temlik edemez, kiralayamaz, kullandıramaz. Aksi durumlarda, ROTA Teknoloji Üyenin sözleşmesini feshi ederek verilen hizmeti haber vermeksizin geçici ya da kalıcı olarak durdurma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda oluşabilecek zararlardan ve kayıplardan ROTA Teknoloji sorumlu tutulamaz.

ÜYE, uygulama sunucusuna ulaşmak için İnternet bağlantısına sahip olmakla yükümlüdür. İnternet bağlantısı kullanımından kaynaklanan giderlerden ÜYE sorumludur. ÜYE’nin veya ROTA Teknoloji’nın hizmet aldığı veri merkezlerinin İnternet bağlantısı sorunları nedeni ile hizmet alamaması ve/veya hizmetinin aksaması durumundan ROTA Teknoloji sorumlu tutulamaz. ROTA Teknoloji Üyenin oluşturduğu verilere, Üyenin isteği üzerine, ÜYE verisiyle ilgili özel yazılım hataları bulunması sebebiyle, ROTA Teknoloji tarafından hatanın çözülmesi amacı ile incelenmesi gereken diğer ihtimallerde, Üyenin yarattığı veriler ve kullanım şekli sisteme ve bu sistem dahilindeki başka

ÜYE, ROTA Teknoloji’nin herhangi bir sebeple sözleşmenin feshine bildirim yapmasından itibaren 7 gün içinde, sistemde yer alan verilerini almakla yükümlüdür. Bu süre zarfında verilerin alınmaması sebebiyle doğabilecek zararlardan ROTA Teknoloji sorumlu değildir. Kullanıcı/kullanıcılara sunulan hizmetin verilmesine engel olması hallerinde,

Üyenin kullanım süresi bitmesi ve verilerin silinmesi hallerinde, İdari makamlardan, Mahkeme ve/veya Cumhuriyet Savcılığı kararı ile verilere erişimin yasal olarak istenilmesi hallerinde, Yedeklenen bilgilere erişim ihtiyacı durumunda ROTA Teknoloji verilere ulaşma hakkına sahiptir.

İşbu sözleşmenin; akdedilmesi ile sadece sözleşme süresi boyunca Rota Ticari Sistemi kullanma hakkı ÜYE ‘ye sağlanmaktadır. ÜYE, hiçbir şekilde; eser sahibinin yazılı izni olmadan yazılım üzerinde değişiklik yapamaz, kodlarını değiştirmez, çoğaltmaz, farklı yazılımların üretiminde kullanılması için kodların bir kısmını kullanamaz, farklı şekilde transfer edemez, programı kaynak kod haline getiremez, programların iç işleyiş yapısını ortaya çıkarmak maksadıyla yapılacak her türlü faaliyette bulunması yasaktır. Söz konusu ihlallerin tespiti halinde; ÜYE, ROTA Teknoloji ’nın uğrayacağı tüm menfi ve müspet zararları ödeyeceğini gayri kabul beyan ve taahhüt eder.

Rota Teknoloji’ nin Hakları ve Yükümlülükleri,

ROTA Teknoloji, hizmet verdiği programının tek başına maddi ve manevi tek hak sahibi olup sözleşme konusu Rota Ticari Yönetim Sisteminin (işleme, çoğaltma, umuma arz etme, yayma vb) tüm fikri haklarını tek başına kullanma yetkisine haizdir İŞLİYORUZ.

ROTA Teknoloji, Rota Ticari Sistemi ile ilgili olarak oluşturulan tüm logoların ve ürünün eser sahibidir. ÜYE, işbu sözleşme gereğince sunulan hizmeti sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahiptir. Yazılımları oluşturan tüm programların, script ve dokümanların (basılı ya da sanal ortamda olan hepsinin) tüm telif ve yasal hakları ROTA Teknoloji ’ye aittir.

ROTA Teknoloji ilk üyelik sonrası 2 ay süresince telefon hattı üzerinden ücretsiz destek verir. Süre dolduğu taktirde Üye ROTA Teknoloji veya İş Ortağı ile telefon destek sözleşmesi imzalayarak ve ücretini ödeyerek destek alabilir. Üyenin yerinde eğitim talep etmesi halinde, eğitim elemanlarının konaklama, yemek ve ulaşım giderleri ÜYE tarafından karşılanır. ÜYE, ROTA Teknoloji’den eğitimlerde yaptığı harcamalarla ilgili ödeme talebinde bulunamaz.

ROTA Teknoloji, Üye tarafından girilen ve gönderilen bilgileri günlük yedeklemekle ve bu yedekleri maksimum 30 GÜN geriye dönük saklamak zorundadır. Üye, bu yedekleri dilediği zaman ROTA Teknoloji ile iletişim kurup talep edebilir. ROTA Teknoloji, yedekleme ve hata düzeltme amacıyla Üye ye ait verilerin yedeğini alabilir.

ROTA Teknoloji, sözleşme konusu yazılımın, bunları oluşturan program ve dokümanların, modüllerin Üyenin bütünüyle özel ihtiyaçlarını karşılayacağını taahhüt etmez.

ROTA Teknoloji , Veri Barındırma Hizmetini Veri Merkezleri aracılığı ile sağlamaktadır. ROTA Teknoloji, Üyenin internet bağlantısından dolayı oluşacak erişim sorunlardan sorumlu tutulamaz. ÜYE’ nin hizmet aldığı sunucu kayıtları, ROTA Teknoloji’nin sunucu kayıtları, tüm dijital delilleri ve mail gibi elektronik yazışma kayıtları, diğer elektronik yazışmalar kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında delil ve olarak kabul edilmiştir. Tarafların iradesi dışında ortaya çıkan, resmi şekilde belgelenebilen ve işbu sözleşme ile yüklendikleri borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi (örneğin grev, lokavt, iç savaş, savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel vb doğal afetler, devletin karar ve eylemleri vb) mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek olup, Tarafların mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirememesi halinde sözleşme kendiliğinden askıya alınacak olup, mücbir sebebin 10 günden fazla uzaması halinde ise taraflar bir araya gelerek sözleşmenin devamı, askıya alınması, feshi veya bir başka şekilde tasfiye şeklini müzakere edecektirler.

ROTA Teknoloji’nin tasarrufu dışında meydana gelen sorunlardan dolayı hizmetin verilememesi halinde ROTA Bulut Erp’nin sorumluluğundan söz edilemez. Bu hallerde ÜYE, ROTA Teknoloji’den zarar tazmini, yoksun kalınan kar, ticari itibar kaybı gibi her ne ad altında olursa olsun hak ve alacak hakkının bulunmadığını, bu haklarından peşinen feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Genel Haklar, Mücbir Sebepler, Fesih

Üye’nin hizmet aldığı sunucu kayıtları, ROTA Teknoloji’nin sunucu kayıtları, tüm dijital delilleri ve mail gibi elektronik yazışma kayıtları, diğer elektronik yazışmalar kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında delil olarak kabul edilecektir.

Üye, yazılımı kullanmaktan vazgeçerse, Rota’ ya veya İş ortağına ödediği ücretleri geri alma hakkı olmadığını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Tarafların iradesi dışında ortaya çıkan, resmi şekilde belgelenebilen ve işbu sözleşme ile yüklendikleri borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi (örneğin grev, lokavt, iç savaş, savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel vb doğal afetler, pandemi, devletin karar ve eylemleri vb) mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek olup, Tarafların mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirememesi halinde sözleşme kendiliğinden askıya alınacak olup, mücbir sebebin 10 günden fazla uzaması halinde ise taraflar bir araya gelerek sözleşmenin devamı, askıya alınması, feshi veya bir başka şekilde tasfiye şeklini müzakere edecektirler.

ROTA Teknoloji’nin tasarrufu dışında meydana gelen sorunlardan dolayı hizmetin verilememesi halinde ROTA Teknoloji’nin sorumluluğundan söz edilemez. Bu hallerde ÜYE, ROTA Teknoloji’den zarar tazmini, yoksun kalınan kar, ticari itibar kaybı gibi her ne ad altında olursa olsun hak ve alacak hakkının bulunmadığını, bu haklarından peşinen feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmü veya hükümleri yürürlükteki kanunlara aykırı olması halinde herhangi bir surette geçersiz veya ifa edilemez bir hale gelirse, sözleşmenin diğer hükümleri geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, Taraflar, geçersiz sayılan veya ifa edilemeyen kısım veya hükmün yerine, geçersiz bölüm veya hükmün amacına uygun yeni bir hüküm veya bölüm eklemek için ellerinden gelen azami çabayı sarf edeceklerdir.

Taraflardan herhangi birisinin sözleşme konusu edimlerini kısmen ya da tamamen sözleşme koşullarına uygun olarak yerine getirmemesi, sözleşme kapsamı işlerle ilgili olarak mahkemece veya idari mercilerce verilecek karar ve emirlere uymaması, sözleşmedeki herhangi bir maddeyi ihlal etmesi, karşı Taraf aleyhine iflas kararı alınması, konkordato ilan etmesi veya borçlarını ödemekte acze düşmesi, hallerinden herhangi birinin oluşması, karşı Taraf açısından bu sözleşmenin haklı sebeple feshi nedeni sayılacaktır. Bu durumların oluşması halinde, Taraflardan biri sözleşmeyi yapacağı yazılı bildirimle tek taraflı olarak haklı sebeple dilediği zaman ia hakkına sahiptir.

İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Mahkemeleri ile İstanbul İcra Daireleri yetkili ve görevlidir. İşbu Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi ÜYE ‘ye girişi tanımlanmasından itibaren başlamak üzere akdedilmiş olup, Üyenin Yıllık Bulut Hizmet Bedellerini ödemeye devam ettiği süreler için geçerli olacaktır

Rota Ticari Sistem Üyelik ( Kullanıcı ) Sözleşmesi