Kategoriler
< Tüm güncellemeler

Kullanıcı Ön Tanımlı Parametre Tanımlama Ekranına, Kullanıcının Tüm Belge ve Kart Listelerini Dışarı Aktarma Yetkisi (Excel’e) ve Listelerdeki Toplam Sayfa Sayısı/Toplam Kayıt Sayılarını Görüntüleyip Görüntüleyemeyeceği Parametre Seçimi Alanları Eklendi.