Kategoriler
< Tüm güncellemeler

Stok Hareket Fişi, Cari Hesap Fişleri, Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura Belgeleri Oluşturulurken Csv ile Stok ve Hizmet Seçimi ve Belgeye Aktarma Özelliği Eklendi.