ROTA BULUT ERP ile Tanışmak için Formu Doldurun !
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
ROTA CLOUD TEKNOLOJİ Ltd. Şti.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Rota Cloud Teknoloji Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Veri Sorumlusu Kimliği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri sorumlusu olarak IOSB Mahallesi, Pufa Plaza No:98 Başakşehir/İstanbul Rota Cloud Teknoloji Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin siz değerli müşterilerine daha iyi hizmet verebilmesi adına müşteri memnuniyeti ve kalite standartları gereği gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, ve ihtiyaçlarına göre sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Şirketlerin müşterileri değerlendirme/şikayet süreçleri, hukuki, uyum, denetim, mali işler süreçleri), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin ihtiyaçlarına göre sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliği ve denetimi sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili Kamu kurumları, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, şubeleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanmanız oluşturulacak ve güncellenecek kişisel verilerinizin işlenebilmesinin hukuki dayanağını oluşturmaktadır. Kişisel Veri Sahibi KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metnin de aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak siz değerli müşterilerimizin; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu tarafınıza bildirerek iş bu belge ile aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz. İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, www.rota.gen.tr adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında yer alan “İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formu” belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da iadeli taahhütlü mektup ile yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu iletisim@rota.gen.tr üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Bu alan gereklidir.

Rotayı Keşfedin!

Kullanıcı Dostu Arayüz

Web arayüz ve pencere yapısı ile bir ekranda işlem yaparken, diğer ekranlara erişim sağlayarak süreçlerinize hız katın.

Gelişmiş Raporlama

Satış, tahsilat,stok,depo ve tüm finansal durum ve raporlarınızı anlık ve grafiksel görüntüleyin.

Mobil Kullanım

Süreçlerinizi mobil ile yönetin, raporlarınıza anlık erişin, sevkiyatlarınızı kolaylıkla gerçekleştirin, kredi kartıyla anlık tahsilat yapın.
Rota Bulut ERP Mobil Sanal Pos Ödeme - Online Muhasebe Programı - Bulut Muhasebe Programı

Neden Rota Kullanmalısınız ?

İşletmenizi Her Yerden Özgürce Yönetin!

Tüm Süreçlerinizi Kontrol Altına Alın!

Mobilin Gücünü Hissedin!

Yüksek Güvenlik

Kurulum Yok

Yedek Almanız Gerekmez

Otomatik Güncellemeler

GENEL ÇÖZÜMLER

Rota ile Hızlı Bir Başlangıç

Rotayı hemen keşfetmek için formu doldurmanız yeterli. Bu ayrıcalıktan hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.

MUTLU ROTALILAR

Siz de yüzlerce mutlu rotalı arasına katılın.

Sıkça Sorulan Sorular

Mevcut lisansınıza ait sunucunuzun içinde 99 adet firma kartı açıp birbirinden bağımsız olarak şirketlerinizin yönetimini sağlayabilirsiniz. Üstelik bunları online olarak yönetmenin avantajlarından faydalanırsınız.

Mobil uygulamada; Cari, Stok, Satın alma, Satış, Finans, Crm, Araç Servis, e-Fatura ve Kredi Kartı ile tahsilat modülleri mevcuttur. Mevcut lisansınızda bulunan modülleri ek bir bedel ödemeden mobil uygulama üzerinden de kullanabilirsiniz.

Ön muhasebeye ek olarak, Basit Üretim, Gelişmiş Üretim, e-Ticaret, b2b, Sanal Pos, Genel Muhasebe, e-Defter, CRM, e-İhracat, Hızlı Satış, Mobil Uygulama, Sektörel çözümler ( Araç Servis Yönetimi, Kargo Yönetimi, Teknik Servis Yönetimi) ve e- Dönüşüm modülleri mevcuttur.

Rota Bulut ERP sistemi, müşteri dönüşleri ve Ar-Ge çalışmaları ile sürekli güncellenmektedir. Güncelleme geldiğinde herhangi bir eklenti indirmeden, zaman kaybetmeden ve herhangi bir teknik desteğe ihtiyaç duymadan anlık olarak sisteminize yansır ve her zaman en güncel sürümü kullanmış olursunuz. Diğer lokal programlardan farklı olarak, yenileme ya da versiyon geçişi gibi durumlara maruz kalmadan ve ek bedel ödemeden Rota’ yı her koşulda güncel şekli ile kullanmış olursunuz.

Trendyol, Hepsi burada, N11, Çiçek Sepeti, WayFair ve Fedex entegrasyonları mevcuttur. Entegrasyonlar aracılığı ile, Rota’da pazaryeri siparişlerinizi yönetebilir, kolaylıkla faturalama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Rotada birden fazla ve farklı lokasyonlarda bulunan depo ve şubelerinizi, bulut alt yapısı sayesinde anlık olarak kolaylıkla takip edebilir, şube ve deponuza ait raporlara anlık ulaşabilirsiniz.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

2024 © Tüm Hakları Saklıdır. İOSB, PUFA Plaza, No:205 Başakşehir/İstanbul