509 Sayılı Vergi Usul Kanunu

509 Sayılı Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklik ile Mükellefler İçin Neler Değişti?

Bildiğimiz üzere daha önce de kanunla ilgili taslak tebliğ yayınlanmıştı.
22 Ocak 2022’de taslak tebliğ Resmi Gazetede yayınlandı ve kesinlik kazanmış oldu.

Artık e-Fatura işletmelerin, en önemli parçalarından biri haline geldi!

e-Fatura uygulaması ilk çıktığı zaman işletmelere külfet gibi görünse de, zaman geçip kullanmaya başlandıkça hele de birkaç sene kullanıp arşiv, saklama yükümlülüklerin ortadan kalktığını gördükçe yada 2 sene önce düzenlenen bir faturaya ihtiyaç duyulduğunda tek tuş ile erişildiğini gördükçe, ticari hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Aslında e-Fatura yada diğer e belgelerin önemini mükellefler kullandıkça, süreçleri hızlandıkça ve zaman geçtikçe daha iyi anlıyorlar.

Yayınlanan tebliğ ile neler değişti?

2018,2019 ve 2020 yıllarında Brüt satış hasılatları  5 Milyon TL,
2021 Yılı Brüt satış hasılatları 4 Milyon TL ,
2022 Yılı ve müteakip takip eden yıllar için ise 3 Milyon TL ve üzerinden brüt satışı olan işletmeler,
2021 yılı için en geç 01/07/2022 tarihinde e-Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçiş yapacaklar.
2022 ve yılı için ise en geç ilgili yılın Temmuz ayında e-Fatura uygulamasına geçişi zorunlu olacaktır.

Elektronik ortamda ( e-ticaret ) satış yapan mükellefler ise,
2020 ve 2021 yılı için 1 Milyon TL üzerinde brüt satış hasılatı yaparlar ise,
1 Temmuz 2022 de en geç e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.
2022 yılı için 500 Bin TL, brüt satış hasılatı yaparlar ise,
en geç ilgili yılın Temmuz ayında e-Fatura uygulamasına geçiş yapmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Gayrimenkul, Motorlu Araç, inşa, imal, alım ve satım veya kiralama işlemleri yapan işletmeleri ise,
2021 ve 2021 yılı için brüt satış hasılatı 1 Milyon TL ve üzerinde brüt satış hasılatı yapan işletmeler,
en geç 01 Temmuz 2022 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

2022 yılı ve müteakip yıllar için, ise 500 Bin TL ve üzerinde brüt satış hasılatları olan işletmeler ise,
ilgili yılın Temmuz ayında en geç e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Tebliğ ile,

e-İrsaliye,
2021 yılı ve müteakip yıllar 10 Milyon TL ve üzerinde brüt satış yapan işletmeler,
en geç takip eden yılların Temmuz ayında uygulamaya geçmek zorundadırlar.

Gelir İdaresi Başkanlığının e-Arşiv portalından
aynı gün içinde aynı mükellefe düzenlenecek e-Arşiv fatura düzenleme rakamı ise 5 Bin TL den 2 Bin TL ye, indirilmiştir.

Genel olarak özetlersek,
tüm işletmeler zamanla dijitalleşip, e-belge uygulamasına geçecekler.
e-belge geçişi ile Rota’ yı tercih eden firmalar e-dönüşüm süreçlerini eksiksiz olarak tamamlamış olacaklar.

Rota, işlemelerin tüm süreçlerini bulut ortama taşımakla birlikte, gerçek bir dijitalleşme süreci yaşatır.
işletmenizi uçtan uca bir çok çözümü ile etkin ve sorunsuz yönetir, e-teklif, e-banka, e-mutabakat gibi sunduğu ücretsiz hizmetler ile, süreci tam olarak tamamlamış olursunuz.

e-Fatura uygulamasına geçiş yapmayan veya hazır olmadığını düşünüp ilerleyen süreçte e-Fatura kullanımına geçecek firmalar için de e-Arşiv Fatura Gib entegrasyonu ile süreçlerini sorunsuz yönetebilirler.

Diğer. yazılarımıza ulaşmak için tıklayınız.