Finans

Gelir Tablosu Nedir? Gelir Tablosu Analizi Nasıl Yapılır?

Gelir tablosu, bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu gelirleri elde etmek için yaptığı harcamaları gösteren önemli bir finansal rapordur. İşletmeler, genellikle bir mali yıl boyunca gelir tablolarını hazırlarlar, ancak raporlama dönemi bir ay, üç ay veya altı ay gibi farklı uzunluklarda olabilir. Gelir Tablosunun Bileşenleri: 1. Gelirler: Gelir tablosunun en üstünde yer alan kısım, işletmenin belirli bir dönemde [...]

Bilanço Nedir? Bileşenleri Nelerdir?

Bilanço Nedir? Bilanço, bir işletmenin finansal sağlığını değerlendirmek için kritik bir araçtır. İşletmenin ne kadar varlığa sahip olduğunu, bu varlıkların nasıl finanse edildiğini ve sahip olduğu özkaynakların miktarını gösterir. Bu bilgiler, işletmenin likidite durumu, borçlara olan bağımlılığı ve sermaye yapısı gibi önemli konular hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, yatırımcılar, kredi verenler, ortaklar ve diğer paydaşlar için işletmenin mali performansını anlamak için bir kılavuz [...]
Dönem Kar Zararı Nasıl Hesaplanır?

Dönem Kar Zararı Nasıl Hesaplanır?

Dönem Kar Zararı Nasıl Hesaplanır? İşletmelerin finansal durumlarını belirlemek ve performanslarını değerlendirmek için çeşitli finansal raporlar kullanılır. Bu raporlardan biri de gelir tablosudur. Gelir tablosu, bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu gelirlerin karşısındaki giderleri gösterir. İşletmeler, gelir tablosu üzerinden dönem kar veya zararlarını belirlerler. Peki, dönem kar zararı nasıl hesaplanır? Dönem Karı veya Zararı Nedir? Dönem karı veya [...]