.

Rota Bulut ERP ile dijital dünyadaki

Şirketinizi Rota ile buluta taşıyın, Dilediğiniz yerden yönetin!

Rotayı Keşfedin!

Kullanıcı Dostu Arayüz

Web arayüz ve pencere yapısı ile bir ekranda işlem yaparken diğer ekranlara erişim sağlar, süreçlerinize hız katın.

Gelişmiş Raporlama

Satış, tahsilat,stok,depo ve tüm finansal durum ve raporlarınızı anlık ve grafiksel görüntüleyin.

Mobil Kullanım

Süreçlerinizi mobil ile yönetin, raporlarınıza anlık erişin, sevkiyatlarınızı kolaylıkla gerçekleştirin, kredi kartıyla anlık tahsilat yapın.

Rotayı Keşfedin!

Kullanıcı Dostu Arayüz

Web arayüz ve pencere yapısı ile bir ekranda işlem yaparken diğer ekranlara erişim sağlar, süreçlerinize hız katın.

Gelişmiş Raporlama

Satış, tahsilat,stok,depo ve tüm finansal durum ve raporlarınızı anlık ve grafiksel görüntüleyin.

Mobil Kullanım

Süreçlerinizi mobil ile yönetin, raporlarınıza anlık erişin, sevkiyatlarınızı kolaylıkla gerçekleştirin, kredi kartıyla anlık tahsilat yapın.

Siz de Yerinizi Alın!

Rota’nın eşsiz özelliklerini keşfederek, bulut teknolojosinden siz de yararlanın, işletmenizi özgürce her yerden yönetin !

10+ Yıl
Tecrübe

2000+ Aktif
Müşteri

10.000+
Kullanıcı

GENEL ÇÖZÜMLER

Rota ile Hızlı Bir Başlangıç

Rotayı hemen keşfetmek için formu doldurmanız yeterli. Bu ayrıcalıktan hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Yüksek Güvenlik

Kurulum Yok

Yedek Almanız Gerekmez

Otomatik Güncellemeler

MUTLU ROTALILAR

Siz de yüzlerce mutlu rotalı arasına katılın.

İLETİŞİM FORMU

Rota Bulut ERP | İletişim Formu
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
ROTA BULUT TEKNOLOJİ A.Ş
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Rota Bulut Teknoloji A.Ş olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Veri Sorumlusu Kimliği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri sorumlusu olarak IOSB Mahallesi, Pufa Plaza No:98 Başakşehir/İstanbul Rota Bulut Teknoloji A.Ş (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin siz değerli müşterilerine daha iyi hizmet verebilmesi adına müşteri memnuniyeti ve kalite standartları gereği gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, ve ihtiyaçlarına göre sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Şirketlerin müşterileri değerlendirme/şikayet süreçleri, hukuki, uyum, denetim, mali işler süreçleri), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin ihtiyaçlarına göre sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliği ve denetimi sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili Kamu kurumları, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, şubeleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanmanız oluşturulacak ve güncellenecek kişisel verilerinizin işlenebilmesinin hukuki dayanağını oluşturmaktadır. Kişisel Veri Sahibi KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metnin de aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak siz değerli müşterilerimizin; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu tarafınıza bildirerek iş bu belge ile aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz. İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, www.rota.gen.tr adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında yer alan “İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formu” belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da iadeli taahhütlü mektup ile yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu iletisim@rota.gen.tr üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Bu alan gereklidir.

Bizimle
iletişime Geçin

+90 212 951 07 19

Sıkça Sorulan Sorular

Mevcut lisansınıza ait sunucunuzun içinde 99 adet firma kartı açıp birbirinden bağımsız olarak şirketlerinizin yönetimini sağlayabilirsiniz. Üstelik bunları online olarak yönetmenin avantajlarından faydalanırsınız.

Mobil uygulamada; Cari, Stok, Satın alma, Satış, Finans, Crm, Araç Servis, e-Fatura ve Kredi Kartı ile tahsilat modülleri mevcuttur. Mevcut lisansınızda bulunan modülleri ek bir bedel ödemeden mobil uygulama üzerinden de kullanabilirsiniz.

Ön muhasebeye ek olarak, Basit Üretim, Gelişmiş Üretim, e-Ticaret, b2b, Sanal Pos, Genel Muhasebe, e-Defter, CRM, e-İhracat, Hızlı Satış, Mobil Uygulama, Sektörel çözümler ( Araç Servis Yönetimi, Kargo Yönetimi, Teknik Servis Yönetimi) ve e- Dönüşüm modülleri mevcuttur.

Rota Bulut ERP sistemi, müşteri dönüşleri ve Ar-Ge çalışmaları ile sürekli güncellenmektedir. Güncelleme geldiğinde herhangi bir eklenti indirmeden, zaman kaybetmeden ve herhangi bir teknik desteğe ihtiyaç duymadan anlık olarak sisteminize yansır ve her zaman en güncel sürümü kullanmış olursunuz. Diğer lokal programlardan farklı olarak, yenileme ya da versiyon geçişi gibi durumlara maruz kalmadan ve ek bedel ödemeden Rota’ yı her koşulda güncel şekli ile kullanmış olursunuz.

Trendyol, Hepsi burada, N11, Çiçek Sepeti, WayFair ve Fedex entegrasyonları mevcuttur. Entegrasyonlar aracılığı ile, Rota’da pazaryeri siparişlerinizi yönetebilir, kolaylıkla faturalama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Rotada birden fazla ve farklı lokasyonlarda bulunan depo ve şubelerinizi, bulut alt yapısı sayesinde anlık olarak kolaylıkla takip edebilir, şube ve deponuza ait raporlara anlık ulaşabilirsiniz.

BLOG

Blog yazılarını inceleyerek Rota Bulut Erp hakkında
detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Geleneksel Muhasebe Yöntemlerinden Dijital Muhasebeye Geçiş

Geleneksel Muhasebe Yöntemlerinden Dijital Muhasebeye Geçiş

Geleneksel Muhasebeden Dijital Dönüşüme: İşletmeler için Yeni Bir Çağ Muhasebe dünyasında teknolojinin...

Haziran 14, 2024
Geleceğin ERP Teknolojileri: Yapay Zeka ve IoT’nin Rolü

Geleceğin ERP Teknolojileri: Yapay Zeka ve IoT’nin Rolü

Günümüz iş dünyasında, verimliliği artırmak ve rekabet avantajı elde etmek için işletmelerin...

Haziran 14, 2024
Finansal Teknolojiler (FinTech): İşletmelere Sağladığı Avantajlar

Finansal Teknolojiler (FinTech): İşletmelere Sağladığı Avantajlar

Finansal teknolojiler (FinTech), dijital dönüşümün en hızlı gelişen alanlarından biri olarak karşımıza...

Haziran 6, 2024
E-Defter Tebliği Güncellemesi Hakkında Bilgilendirme

E-Defter Tebliği Güncellemesi Hakkında Bilgilendirme

Türkiye’de işletmelerin dijitalleşme sürecinde önemli bir adım olan e-Defter uygulaması, Gelir İdaresi...

Mayıs 31, 2024
ChatGPT-4o ve DALL-E: Etkili ve Doğru Promptlar Nasıl Yazılır?

ChatGPT-4o ve DALL-E: Etkili ve Doğru Promptlar Nasıl Yazılır?

Yapay zeka teknolojileri hızla gelişiyor ve ChatGPT-4o ile DALL-E gibi araçlar, kullanıcıların...

Mayıs 24, 2024
Sağlık Sektöründe Yapay Zeka: Hastalıkları Tahmin Etme ve Tedavi Süreçlerindeki Rolü

Sağlık Sektöründe Yapay Zeka: Hastalıkları Tahmin Etme ve Tedavi Süreçlerindeki Rolü

Sağlık sektörü, teknolojinin hızlı ilerleyişiyle birlikte büyük bir dönüşüm yaşıyor. Yapay zeka,...

Mayıs 10, 2024