.

Asgari Ücret Vergi Düzenlemesi

Asgari ücret ile ilgili 2022 yılında düzenlemelerinde köklü değişiklikler söz konusu olmuştur. Bu bağlamda ücretlendirme konusunda bu vergi düzenlemesi yapılmadan önce asgari ücret üzerinden vergilendirme yapılmaktaydı. Ancak son düzenlemelerde vergi istisnası söz konusu olacaktır.

Asgari Ücret Nedir?

Ücretlendirme sistemleri içerisinde asgari ücret temel kuralları içeren bir sistem olarak kullanılmaktadır. Tanımlamasına bakılacak olursa; yasal olarak belirlenmiş en düşük ücret olarak ifade edilmektedir. Bir çalışanın yasal olarak asgari ücret tutarının altında ücretlendirilmesi yasaktır. Bu ücret sisteminde bir kişinin temel ihtiyaçlarını satın alabilecek güçte bir ücretlendirme politikası söz konusu olmalıdır.

Vergilendirme Sistemi Nedir?

Bir ülke sınırları içerisinde yaşayan her vatandaşın yasal çerçevesinde belirlenmiş zorunlu ödemeler topluluğuna vergi olarak ifade edilmektedir. Vergiler devlet eliyle ve zorunlu olarak alınan tutarlardır. Yasal olarak vergi sistemi kendi içerisinde dolaylı vergi  ve dolaysız vergi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ücretli çalışanların bordrolarında brüt ücret üzerinden yasal olarak belirlenmiş tutarlarda kesintiler yapılmaktadır. 2022 yılı öncesine kadar asgari ücret tutarı üzerinden de vergi alınmaktaydı.

asgari ücret vergi düzenlemesi

Yıl Bazlı Asgari Ücret Tutarları

Geçmiş yıllardan günümüze kadar temel ücret politikalarına bakıldığında brüt ve net ücretler çerçevesinde tablolar şu şekilde bir tablo ortaya çıkmaktadır. Son 8 yılda asgari ücret tutarları;

  •  2015 yılında brüt ve net ücretlendirme 1273,50- 949 TL
  • 2016 yılında brüt ve net ücretlendirme 1647,00-1300 TL
  • 2017 yılında brüt ve net ücretlendirme 1777,00-1404 TL
  • 2018 yılında brüt ve net ücretlendirme 2029,50-1603TL
  • 2019 yılında brüt ve net ücretlendirme 2558,40-2020 TL
  • 2020 yılında brüt ve net ücretlendirme 2943,00-2324 TL
  • 2021 yılında brüt ve net ücretlendirme 3577,50-2825,90 TL
  • 2022 yılında brüt ve net ücretlendirme 5004-4253,40 TL

olarak belirlenmiştir. Vergilendirme temel insani ihtiyaçların karşılanmasında 2022 yılında muaf tutulmaktadır.

Asgari Ücret Vergi Muafiyeti

Piyasanın son durumları neticesinde enflasyonun yükselmesi kur farkları makasının açılması sonucunda temel ücret olarak ifade edilen asgari ücretin üzerinden vergi muafiyeti getirilmiştir.

Buna göre 2022 yılının Ocak ayı itibariyle temel ücret 4.253,40 TL ye yükseltilmiş ve bu çerçevede vergilendirme dışı bırakılmıştır. Son Bakanlar kurulu toplantısına istinaden yapılan vergisel bazda hesaplamalar şu şekilde tanımlanmıştır. Brüt temel ücret 5004 TL SGK işveren payı 775 TL olarak hesaplanmış ayrıca SGK işçi payı olarak hesaplanarak 700,56 TL olarak hesaplanmaktadır.

Bununla birlikte işveren işsizlik sigorta primi %2 olarak 100,08 TL olarak hesaplanmıştır. Tüm bu tutarlar brüt temel ücretten düşüldüğünde 4253,40 net temel ücret elde edilmektedir. Yine Bakanlar Kurulu kararlarına göre istihdamı yükseltmek amacıyla işverenden alınan verginin muafiyeti söz konusu olmuştur. Dolayısıyla, bu kararın temel amacı işsizlik oluşmaması ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlara imza atmak temel amaçlardan birisi olarak tanımlanmaktadır.

2022 Yılı Temel Ücretlendirme Yasası Nedir?

Temel ücretlendirme 2022 yılında yasalaşmıştır. Bu bağlamda bir sonraki yıla kadar ücretlendirme 4253,40 TL olarak yasalaşmıştır. Temel ücretlendirme politikası bir yıllıktır. Bu yüzden temel ücretlendirme 31 Aralık 2022 yılında yeniden belirlenecektir.

Diğer yazılarımızı blog sayfamızdan inceleyebilirsiniz.