.

Cari Hesap Nedir? Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Günümüzde farklı sektörlerde pek çok işletme bulunmaktadır. İşletmelerin faaliyetlerini düzgün bir şekilde takip edebilmesi için cari hesap takibinin de iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle cari hesaplar işletmeler için büyük öneme sahiptir. Fakat cari hesap takibinin iyi bir şekilde yapılabilmesi için bu kavramların iyi tanınması ve işletmelere uygun olan yöntemin tercih edilmesi gerekmektedir.

 Cari Hesap Nedir?

 Şirketlerde veya firmalarda tedarikçi ve müşteri arasındaki tüm işlemlerin toplandığı hesaba cari hesap adı verilmektedir. Cari hesabın tanımı Ticaret Kanununda da belirtilmektedir. Ticaret kanununa göre cari hesap iki kimsenin mal, hizmet, para ve diğer hususlardan dolayı birbirlerine olan alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçmesi ve bunları hesap kesim tarihinde ödemek üzere kaydettikleri hesaplara denmektedir. Birbirleri ile devamlı bir şekilde mal ya da hizmet alan kişiler bu işletmelerin her birinde ücret ödemek yerine cari hesaplarında takibe almaktadır.

 İki farkı firmanın birbirleri ile alacak ve borç ilişkisi kurmaları halinde birbirlerinde cari hesaplar oluşturmaktadırlar. İki işletme birbirleri ile ihtiyaç doğrultusunda mal veya hizmet alım satımı yaparlar. Fakat her alım satım işlemlerinde birbirlerine ödeme yapmazlar. Bu durumda cari hesap karlımıza çıkmaktadır. Cari hesap yardımı ile işletmeler alacak ve borç kaydı tutar ve takibe alırlar. Bu ilişkide alacak ve borçlu taraflar sabit değildir.

 Cari Hesap Takibi Nedir?

 Birbiri ile hizmet veya mal alım satımı ilişkisi kuran tarafların bunu kayıt altına alması, hizmet ve ödeme ilişkisini görmesi durumuna cari hesap takibi adı verilmektedir. Cari hesap takibi iki firma arasında yapılabildiği gibi iki kişi arasında da yapılabilmektedir. Ayrıca borç ve alacak ilişkisi değişebildiğinden taraflar arasında sağlıklı ticari ilişkinin olabilmesi için cari hesap takibi çok önemli olmaktadır.

 Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

  Mevcut alacaklının durumu cari hesap takibi ile belirlenir ve bir aksama durumu söz konusu ise bu takip sayesinde kolaylıkla tespit edilebilir. Ayrıca firma alacakların gelmesinin planlandığı tarihler üzerinde de kendi planlarını oluşturabilir. Fakat firmalarda cari hesap tutma yöntemleri farklılık gösterebilmektedir. Cari hesap tutma yöntemleri şu şekildedir;

 – Cari hesap defteri en eski yöntemlerden birisidir. 3 ana bölümden oluşan bu defterin birinci bölümü alacaklıların, diğer bölümde satıcılara ait borçların, diğerinde ise vergi borcu gibi borç ve alacak tutulması şeklindedir.

 – Excel programı üzerinden cari hesap takibi yapılabilmektedir. Bu yöntem büyük ölçekli işletmelerde bir süre sonra karışık bir işlem haline gelebilir.

 – Cari hesap takip yöntemlerinden biri ise programları kullanmaktadır. Bu yöntem teknolojinin getirdiği kolaylıklar sayesinde uygun cevapları verebilen özel programların geliştirilmesi ile elde edilmektedir. Cari hesap tutma programları ile firmaların tüm diğer firmalar ve kişiler ile kurdukları borç ve alacak ilişkisi daha rahat takip edilebilmektedir.

 Cari Hesap Takibi Kimler Tarafından Yapılmaktadır?

  Cari hesap takipleri işletmelerde genel muhasebe departmanları tarafından yapılan bir işlemdir. Fakat firmaların ihtiyaçlarına göre cari hesap takibi gerçekleştirecek bir uzmanı işletmeye dahil ederek de takip işlemleri yapılabilir. Bunun dışında işletme sahibinin kendisi tarafından kayıt tutularak cari hesap takibi de yapılabilmektedir.

 Cari Hesap Sözleşmesi Nedir?

  Cari hesap sözleşmesi son yıllarda en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bu sözleşme karşılıklı tarafların mal, hizmet, para ve diğer hususlardan dolayı oluşan alacakların tek tek istemekten vazgeçilmesi ve bunların kalem kalem alacak ve borca çevrilerek hesabın kesilmesinden sonra ortaya çıkan bakiyelerin birbirlerinden isteneceklerine dair yapılan sözleşmedir.