Dış Ticaret Nedir? Nasıl Yapılır?

Önemi büyük olan dış ticaret ülkeler arasında gerçekleştirilen bir tür mal veya hizmet alış verişidir. Uluslararası ticaret olarak da tanımlanan dış ticaret ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli etkiye sahiptir. Dış ticaret aynı zaman bir ülkenin milli hasılasının da artmasında etkin rol oynamaktadır. Bu kapsam doğrultusunda dış ticaret hem yapan kurum veya bireye hem de ülkeye fayda sağlamaktadır.

Bunun neticesinde dış ticaret önemli bir faktör oluşturmaktadır. Böylesine önem arz eden bir faaliyetin açıklaması oldukça büyük bir merak konusudur. Bu sebeple dış ticaret nedir sorusunun yanıtı oldukça büyük bir önem kazanmaktadır. Bu konuyla alakalı cevabı merak edilen bir diğer konu nasıl yapıldığı olmaktadır.

Dış Ticaret Nedir? 

Dış ticaret farklı ülkeler arasında yapılan mal ve hizmet alım satımı işlemidir. Dış ticaretin iki önemli faktörü bulunmaktadır. Bunlardan ilki ithalat olmaktadır. Dış ticaretin ikinci önemli faktörünü oluşturan unsur ise ihracat olmaktadır.

Dış ülkelere yönelik hizmet ve mal satımlarına ihracat denmektedir. Aynı şekilde dış ülkeden hizmet ve mal alım işlemleri de ithalat olarak tanımlanmaktadır. Dünya üzerinde işleyen bu alış veriş biçimi global ekonomi olarak tabir edilmektedir. Her iki unsur da dış ticaretin olmazsa olmazlarındandır. Bu bakımdan dış ticaretin tüm ülkeler için hayatin bir öneminin varlığı söz konusudur.

Dış Ticaret Nasıl Yapılır?

Dış ticaret faaliyetleri tüm dünya ülkeleri için oldukça hayati öneme sahiptir. Dünya üzerinde bulunun her ülke dış ticaret gereksinimi duymaktadır. Bu bakımdan büyük öneme sahip olan dış ticaretin nasıl yapıldığı konusunun iyi anlaşılması gerekmektedir. Dış ticaretin nasıl yapıldığı ile alakalı olarak öncelikle temel fonksiyonların ele alınması gerekmektedir. Temel fonksiyonlar, bilinmesi gerekli olan en önemli unsurların başında gelmektedir.

Bu bakımdan öncelikle dışa satım yani ihracat için bazı gerekli koşulların belirli olgunluğa ulaşması gerekir. İhracat koşullarının iyi belirmesi ve yerine getirilmesi çok hayati bir önem teşkil etmektedir. Böylelikle ihracat için gerekli olan ortam büyük bir başarıyla sağlanmış olur.

İhracat İçin Gerekli Olan Koşullar Nelerdir?

İhracat faaliyetleri pek çok ülke için hayati önem barındırmaktadır. Bu bakımdan ihracatın gerçekleştirilmediği bir ülkeden bahsedilmesi mümkün olmamaktadır. Böylesine büyük bir gerekliliği olan ihracat faaliyetlerinin gerekli olan koşullarının sağlanması önemlidir. Bunlar:

 •  Bir şirkete sahip olunması,
 • İhracatçı sıfatı için ihracatçılar birliğine üye olunması,
 • Potansiyel nitelikteki alıcılar için dış pazara hâkim konumda olunması,
 • Dış ticaretin yapılabilmesi için gerekli olan tüm sözleşmelerin yapılabilmesi,
 • Gerekli sözleşmelerin beraberinde ihracat için gerekli olan tüm belgelerinin hazırlanabilmesi,
 • Transfer için yükleme ve nakliye işlemleri,
 • Gümrük aşaması
 • Dıştan alım için de bazı koşulların sağlanması gerekir.

İthalat İçin Gerekli Olan Koşullar Nelerdir?

Hizmet ve hizmet alışverişi sosyal yaşamın en temel gereksinimleri arasındadır. Bu gereksinimler bazen ülke ve bazen de kıta sınırlarını aşmaktadır. Bu durum neticesinde ise dış ticaret faaliyetleri ortaya çıkmaktadır. Dış ticaret unsurlarından en önemlilerinden biri de ithalat olmaktadır.

Bu kapsamda İthalat işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli koşulların sağlanması önemlidir. Bunlar:

 • İthalatçı sıfatının sağlanması içi gerekli prosedürlerin uygulanması,
 • İthalat gerçekleştirilecek yerlerin pazar araştırmaları,
 • Şirketlerde teklif alınması ve sipariş verme işlemleri,
 • Nakliye için gerekli koşulların sağlanması,
 • Gerekli ithalat belgelerinin düzenlenmesi,
 • Gümrük, faturalama ve mal kabul işlemi ithalat için gerekli hususları oluşturmaktadır.

Mikro İhracat 

Mikro ihracat tabiri sık duyulan tabirlerin arasındadır. Mikro ihracat denilince akla ilk olarak ölçekli ihracat işlemleri gelmektedir. Mikro ihracat işlemleri genelde küçük ölçekli firmaların yurt dışına mal sattığı durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Küçük ihracatçı firmaların korunması adına mikro ihracat tabiri ortaya çıkmıştır. Böylelikle eşyanın dolaylı temsil yetkisine sahip kargo şirketleri tarafından, gönderilmesi sağlanmıştır.

Çok küçük ölçekli ihracat işlemleri çoğunlukla elektronik internet üzerinden satış şeklinde gerçekleşmektedir. Böylelikle mikro ihracat genellikle elektronik satış kavramıyla ilgiliymiş gibi durmaktadır. Fakat mikro ihracat yalnızca elektronik ticaret ile sınırlı durumda değildir. Mikro ihracatta kargo şirketleri, ETGB olarak bilinen Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı ile işlem yapmaktadır.

ETGB Nedir?

Mikro ihracatta ihracatçı çeşitli gümrük işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durum ETGB olarak tabir edilen sürecin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kapsamda kargo şirketleri ETGB olarak bilinen Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı ile işlem yapmaktadır. Diğer bir ifadeyle, kendileri için bir ihracat beyannamesi açmaktadırlar. Bu sayede ETGB ile ihracatçılar da bu beyannameye kaydedilerek işlem gerçekleştirilmektedir. Esasında ihracatçıların kaygılandığı noktayı ETGB oluşturuyor.

Keza KDV iadesi gereklidir ve normalde gümrük beyannamesi olmaksızın KDV iadesi alınamaz. Bu konuyla alakalı bilgi kirliliği söz konusudur. Mikro ihracatta KDV iadesi almak mümkün olmaktadır. Bunun için ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) çıktısının vergi dairesine ibrazı yeterlidir

KDV İadesi Almak İçin Ne Yapılmalı?

İhracatçıların endişelendiği hususların başında KDV iadesi gelmektedir. Normalde gümrük beyannamesi olmaksızın KDV iadesi alımı söz konusu değildir. Bu sebepten dolayı özellikle mikro ihracatta KDV iadesi almak önemli bir konu başlığı oluşturmaktadır. KDV iadesi alınabilmesi için yapması gereken işlem son derece kolaydır.

Gerçekleştirilen ihracatlar da GÇB edinilememesi konulu bakanlık özelgesini incelemek gerekir. KDV iadesi alınabilmesi için ve almak için ne yapılması gerektiği orada yazılıdır. Bu özelge, yalnızca KDV iadesine olanak tanımaz. Aynı zamanda ihracat faturasının KDV’siz olarak da düzenlenmesinin sağlanmasına imkân tanımaktadır. ETGB’nin çıktısının vergi dairesine ibraz edilirken ıslak imzalı ve mühürlü olmasına gerek yoktur.

KDV İade Raporu

Türkiye’de gerçekleştirilen hizmet ve teslimler Katma Değer Vergisine (KDV) tabi durumdadır. Fakat KDV’ye tabi olamayan işlemlerin varlığı da söz konusudur. Bu durum neticesinde Türkiye’de ödenmiş olan KDV konusunda incelemeler gerçekleştirilir. Bu incelemeler Yeminli Mali Müşavir Raporları kapsamında yapılır. Bu sayede KDV iade raporu hazırlanır.

Gerekli koşulları barındıran KDV iade raporu, KDV iadelerin vergi dairesinden alınmasını sağlar. Bu bakımdan KDV iade raporu önemli bir evrak olma niteliği taşımaktadır. Gerekli titizlik gösterilerek hazırlanmış olan nitelikteki KDV iade raporu vergi iadesinin sorunsuz gerçekleşmesine katkı sunmaktadır. Ticaret süreçlerinde en önemli evrakların başında KDV iade raporu gelmektedir.

Çeki Listesi Nedir?

Ticaret işlemlerinde karşımıza çıkan en önemli unsurların başında çeki listesi gelmektedirBu bakımdan çeki listesi konusu önem taşımaktadır. Ticaretle uğraşan pek çok kişi çeki listesi hakkında bilgiye sahip olmak istemektedir. Bu bakımdan konu hakkında mümkün olduğunca doğru bilgi verilmesi önemlidir.Çeki listesi diğer tabiriyle koli veya ambalaj listesi olarak adlandırılmaktadır.

Konu ticaret olduğunda çeşitli terimlerin ve uygulamaların varlığı söz konusudur. Bun uygulamalardan biri de hiç şüphesiz çeki listesi olmaktadır. Çeki listesi ile alakalı olarak bilinmesi gereken bazı önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerden bazılarını şu şekilde listelemek mümkün;

Çeki Listesini Kimler Kullanır?

Satılacak olan ürünün paket, koli, kutu gibi ambalajlama türlerine göre adetlerinin belirtildiği bir paketleme listesidir. Çeki listeleri ( packing list) aracılığıyla satılan malın nelerden, ne kadar ölçüde meydana geldiği belirlenir. Ayrıca satılan malın ne kadar yüklendiği de belirlenmektedir. Bu bakımdan önemli bir yere sahip olan bir evraktır. Bu belge üzerinde kazıntı ve silinti yapılamaz.

 • Depo görevlileri çeki listesi kullanır.
 • İhracat işlemleri esnasında gümrük müşavirine çeki listesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Müşteriye gönderilen mallar koli içinde olduğundan dolayı sayımı kolaylaştırmak için çeki listesi teslim edilir.
 • Transferin söz konusu olduğu durumlarda malların karışmaması ve eksik gitmemesi için nakliye şirketi çeki listesi isteyebilir. Bu bakımdan çeki listesi önemli bir belge olma özelliği taşımaktadır.

GÇB nedir?

Konu dış ticaret olduğunda çeşitli terimler karşımıza çıkmaktadır. Bu terimlerden biri GÇB olmaktadır. GÇB hakkında özellikle ihracat yapacak olanların bilgi sahibi olması önemli bir konudur. GÇB gümrük çıkış beyannamesi kelimelerinin kısaltması olarak kullanılmaktadır.

İhracatta gümrük mevzuatı kapsamında doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanır. Sonrasında ise gümrük idaresine sunulan bir belge olma niteliği taşır. Bu bakımdan GÇB olarak adlandırılan belgenin önemi oldukça büyüktür. Gümrük Birliğine girilmesinin ardından mevzuatın ve belgelerin uyumlaştırılması doğrultusunda tek tip gümrük beyannamesi kullanımı getirilmiştir. GÇB doğrudan doğruya mal sahipleriyle kanuni mümessilleri yahut vekilleri tarafından düzenlenir. Bu belgelerin üzerinde herhangi bir şekilde kazıntı ve silinti yapılmaz.

Diğer blog yazılarımız için tıklayın.

Instagram: cloudrota