e-Fatura İptal Süreci Nedir ve Yöntemleri Nelerdir?

e-Fatura İptal Süreci

Temel e-Fatura Nedir?
Temel e-Fatura, faturanın gönderen kişiden direkt olarak elektronik ortamda alıcıya ulaşmasını sağlayan fatura türüdür.
Faturada herhangi bir problem olmadığı sürece faturanın alıcısı, faturayı kabul etmek zorundadır ve fatura alıcıları temel e-Faturaları reddedemez.

e-Fatura Hangi Durumlarda İptal Edilir?

Bazı istisnai durumlarda gönderilen e-Faturaların iptal edilmesi gerekebilir. 

e-Fatura iptali; yanlış e-Fatura gönderimi veya e-Fatura üzerinde yer alan bilgilerde herhangi bir yanlışlık ya da herhangi bir eksiklik olması gibi durumlarda gerçekleştirilebilir. E-Fatura iptal işleminin gerçekleşmesi için e-Faturayı düzenleyen satıcı ya da alıcı tarafından GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) portalı üzerinden iptal/itiraz talebi oluşturulması gerekmektedir.
İptal/itiraz taleplerine ilgili faturanın alıcısı tarafından onay verilebildiği durumlarda iptal işlemi gerçekleştirilmiş olur.

e-Fatura İptal/İtiraz Talebi Süreçleri Aşağıdaki Gibidir;

İptal Süreci
1.Alıcının İptal Talebi Oluşturması
2. Satıcının Alıcı Tarafından İletilen İptal Talebini Onaylaması / Reddetmesi
3. Satıcı Tarafından İptal Talebi Oluşturma
4. Alıcının Satıcı Tarafından İletilen İptal Talebini Onaylaması / Reddetmesi

İptal işlemi her durumda 8 günlük süre içinde yapılmalıdır. e- Fatura belgelerinin iptal işlemlerinde 8 günlük sürenin tespiti e-belgenin alıcıya iletilme tarihinden itibaren başlar.

İtiraz Süreci
1.İtiraz bildirim talebini hem satıcı hem de alıcı başlatabilir.
2.Alıcının İtiraz Talebi Oluşturması
3.Satıcının Alıcı Tarafından İletilen İtiraz Talebini Onaylaması / Reddetmesi
4.Satıcı Tarafından İtiraz Talebi Oluşturma
5.Alıcının Satıcı Tarafından Gelen İtiraz Talebini Onaylaması / Reddetmesi

İtiraz bildirim talebini hem satıcı hem de alıcı başlatabilir.

e-Fatura İptali Sağlamak İçin;
GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) portalı üzerinde e-Fatura itiraz talebi oluşturmak için aşağıdaki internet adresini kullanabilirsiniz.
https://rota.gen.tr/rotalog/fatura-itiraz-talebi-nasil-olusturulur/

GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) portalı üzerinde e-Fatura iptali sağlamak için aşağıdaki internet adresini kullanabilirsiniz.
https://rota.gen.tr/rotalog/temel-e-fatura-nasil-iptal-edilir/

Rota üzerinde e- Fatura iptali sağlamak için aşağıdaki internet adresini kullanabilirsiniz.
https://rota.gen.tr/rotalog/rota-e-fatura-iptal-sureci/