Fiyat Farkı Faturası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Fiyat farkı faturası, karşılıklı çalışan ticari şirketlerin satış sonrasında yaşadığı bir sorundur. Faturanın eksik veya fazla kesilmesi sonucunda tekrardan ücretlendirilmesi gereken durumlarda hazırlanan faturaya fiyat farkı faturası denir. Fiyat farkı faturasını hazırlarken göz ardı edilmemesi gereken önemli bir husus ise KDV hesaplanmasıdır.

Bu hususta KDV Kanunu’nun 35. maddesi “Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır.” olarak bizlere aktarılmıştır.

Buradan yola çıkarak, fiyat farkları, ilgili maddedeki “….sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde” ifadesinden yola çıkarak matrah değişikliği olarak değerlendirilir. KDV Kanunu’nun bu maddesinden yola çıkarak, satış ve alış işlemlerinin muhasebesinin nasıl işleneceğini örnek üzerinden inceleyelim.

Satış Faturasının Muhasebe Kaydına İşlenmesi

Satıcı işletme, fatura bilgilerini doldururken, 1 birim ürün fiyatını 100 lira + KDV yerine birim fiyatını 110 lira olarak hazırlamış olduğunu düşünelim. Bu şekilde hazırlandığı takdirde KDV hesaplaması 110 lira üzerinden %18 olarak hesaplandığını varsayalım. Bu işlemi düzeltmek için ise fiyat farkı faturası düzenlenmesi gereklidir. Bahsetmiş olduğumuz bu işlemlerin muhasebe kaydı hesabı nasıl yapılır inceleyelim.
129.80 Yurt içi satışlar 110,00
110.00 Hesaplanan KDV 19,80
19.80 XXYY Ltd. Şti 129,80

Fiyat farkının kaydı
600.20 Fiyat Farkı 10,00
391.18 Hesaplanan KDV 1.80
120.01 XXYY Ltd. Şti 11.80

Fiyat farkının muhasebeleştirilmesi
612.02 Fiyat Farkı Hes. 10,00
191.46 Satış Ek KDV Hes. 1,80
120.01 Alıcılar Hes. 11,80

Fiyat Farkı Faturası Oluştururken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Fiyat farkı açığa çıktığında işlemin yapıldığı dönemde faturalandırılmış olmalıdır.

Fiyat farkı faturasını oluştururken gerekçe olarak şu notun eklenmesi gerekir; ticari işletmemizin satış esnasında faturalandırma yaparken meydana gelen eksik bilgilendirme sebebiyle yeni fatura düzenlenmiştir.

Fiyat farkı faturası oluştururken vergilendirme döneminin kaçırılmamasına özen göstermek çok önemlidir. Faturanızı, verilen hizmetin veya satışın yapıldığı dönemde kayıt altına alıp vergilendirme yapmış olmazsanız, ilerleyen dönemlerde şirketiniz adına büyük sorun teşkil edebilir.

Diğer blog yazılarımız için tıklayın.

Instagram: cloudrota