İhracat E-İhracat Farkları Nelerdir?

İhracat; sözcüğünün sözlük anlamı dışsatım demektir. Üretici firmaların ürün ya da hizmetlerini döviz karşılığında yabancı ülkelere satma işlemidir. Ülke ya da şirketler tarafından yapılan ihracat işlemleriyle ülkeler arasında dış ticaret dengesi sağlanmaktadır. İhracat dengesi kurabilmenin en önemli ayağı döviz girdileridir. E-ihracat sistemiyle işlemler hız kazanmış bulunmaktadır.

İhracat Ve E- İhracat Farkı

İhracat, Ülkeler arasında yapılan ticari faaliyetlerdir. Ülkenin döviz kaynaklarını artırabilmek ve ticari itibarını yükseltebilmek amacıyla ürün satışı yapılmaktadır. İhracat konusu ürünlerin dış pazarda kabul görmesi getiri gücünü doğrudan etkilemektedir. Kısaca dışsatım olarak tarif edilebilen ihracat sistemi ülkeye döviz getirisi sağlamaktadır. Klasik yöntemle yapılan ticari faaliyetlerin yerini her alanda dijital ticaret sistemi almış bulunmaktadır. E-ihracat sistemi de buradan etkilenen yeni nesil ihracat faaliyetleridir.

E-ihracat faaliyetlerini ülke dışı bağlantılarla yaparak ürün satışı yapmaktır. İhracat kuralları mikro ekonomik kurallar çerçevesinde gerçekleşmektedir. Ticari ortamda ETGB olarak tanımlanan, E-Ticaret Gümrük Beyannamesi koşullarında yurt dışına satış yapılabilmektedir.

E-ihracat firmalar, kurum ya da kuruluşların ürün- hizmetlerini yurt dışına pazarlama ve satış işlemi yapabilme faaliyetleridir. İhracat ve e-ihracat arasındaki en önemli fark yüz yüze yapılan dışsatım ve dijital ortamda yapılan dışsatım olarak tarif edilebilmektedir. Dışsatım, ihracat ya da E- ihracat olarak bilinen yurt dışı ticari faaliyetler, ülke ekonomisine büyük katma değer yaratmaktadır.

İhracat Yapabilme Kuralları Nelerdir?

Dış satım; ticari faaliyetlerde bulunabilmek için öncelikle Gümrük Beyannamesi gerekmektedir. Gümrük beyannamesi ya da yerine geçebilecek bir belgeyle İhracat konusu ürün ya da hizmet faturasının gümrüğe bildirilmesi gerekmektedir. Fakat yeterli değildir. Gümrüğe sunulması gereken diğer belgeler,

 -Ürün-hizmetinizin ihracat edilebilmesi için herhangi bir kurum kuruluş izni gerekiyor mu?

 -İhracat işlemine tabi ürün ya da hizmet hakkında Gümrük beyannamesi dışında izin-belge ihtiyacı var mıdır?

-Ticari faaliyetinize konu ürün ve hizmetin gönderileceği ülke içinde kısıtlama ya da engellemeye tabi olup olamayacağına dair eksiksiz bilgi alınmalıdır. E-İhracat konusu da aynı şekilde Gümrük Beyannamesi kurallarını kapsamaktadır. Yeni nesil ticari faaliyetlerin hızla gelişmesi ve dijitalleşmenin dış ticari faaliyetleri hızlandırması dolayısıyla e-ihracat faaliyetleri artmaktadır. Bilgi teknolojilerinin dış ticarette aldığı yol çok önemlidir.

Kamu kurum- kuruluşları ve özel sektör e-ihracat  faaliyetleri de durumdan olumlu yönde etkilenmektedir. Kamu kurumlarının belirli kriterlere dair vereceği lisans belgeler, Gümrük idaresi tarafından önemle kontrol edilmektedir. Bütün bu kontrol ve lisanslar dijital sistemler kullanarak kolaylaştırılmaktadır. Bu ürün ve eşyanın kolaylıkla ihracat yapılabilmesi işlemleri tek pencere yöntemiyle yönetilmektedir. “Tek pencere” sistemi tüm gerekli e-ihracat belgelerini tek noktadan temin edebilmeyi sağlamaktadır. Tek pencere kırtasiye giderlerini düşüreceği gibi zaman ve ekonomik kazanç da sağlamaktadır. Dünyanın pek çok noktasında e-ihracat sistemi kabul görerek kullanılan tek pencere etkisi hızla artmaktadır.

Tek Pencere Sistemi Kullanan Ülkeler

Dijital ticari faaliyetlerin tek noktadan yönetilebilmesini sağlayan güvenli sistem tek pencere yöntemidir. Tek pencere sistemi kullanan ülkeler arasında, Makedonya en başta olmak üzere, Almanya, Singapur, ABD, Güney Kore, İsveç, Finlandiya bulunmaktadır. Tek pencere sistemi kullanıldığı ülkelerde devlet kurumları ve Liman işletmeleriyle entegre edilebildiği ülkelerde kullanılmaktadır. İhracat işlemlerinde kullanıldığı ülke konum ve ihtiyaçlarına göre farklı olabilmektedir. İhracat faaliyetleri mevzuatı ve gümrük beyannamesi sınırları Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

 “Gümrük hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi 20/03/2012 tarihli 28239 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Bu genelge bütün kamu kurum kuruluş çalışma ve koordinasyonları dahil bütün çalışmaları görev ve yetkisi Ticaret Bakanlığına verilmiş bulunmaktadır. Tüm gerekli bilgilere E-Devlet Kapısı üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Diğer blog yazılarımızı incelemek için tıklayın.