Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Limited şirket, bir veya birkaç kişi tarafından ticaret unvanı altında kurulan ve aynı zamanda esas sermayesi belli şirket türüne denilmektedir. Limited şirket türü, orta ölçekli işletmeler için oldukça idealdir. Fazla bir biçimde ortakların kim ya da kimler olduğunun belirli olması ve anonim şirketlere gereğince dışarı kapalı şirketlere denilmektedir. Pay hakkı anonim şirketlerdeki gibi halka arz edilmez.

Limited Şirketi Nasıl Kurulur?

Şirketin sermayesi bellidir ve paylara bölünmüştür. Öncelikle limited şirket kurulması için gereken evrakların toplanması gerekmektedir. Şirketin sözleşmesi hazırlanarak tasdik edilmelidir. Gereken belgelerin hepsi Ticaret Sicil Müdürlüğüne teslim edilecektir. Kuruluş adımları:

  • Şirket sözleşmesi hazırlanarak kuran ya da kurucuların imzaları tasdik edilmelidir.
  • Şirket temsilinde yetkili kişilerin imza beyanları hazırlanarak onaylatılmaktadır.
  • Nakdi şirket sermayesi ve Rekabet Kurumu payı ödenmelidir.
  • Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır.

Bu işlemlerin bir parçası sadece şirketin kurulacağı Yer Sicil Müdürlüğüne yapılmalıdır. Diğer bir parçası ise Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılmalıdır. Şirket kuruluşundaki tüm bu işlemler asgari işlemler olarak adlandırılmıştır. Somut olayın içerisinde farklı hukuki işlemler yapılması gerekebilmektedir. Bu işlemler somut olaylara göre değişim göstermektedir. Bu yüzden konuların profesyonel iş hukuku avukatlarıyla birlikte değerlendirilerek devam edilmelidir.

Limited Şirket Örnekleri

Kişiler şirket kuruluşundan önce limited şirket örneklerini oldukça araştırmaktadır. Bu tutum her ne kadar doğru olarak gözükse de değildir. Bunun sebebi birçok hukuki adımın bulunmasıdır. Bu adımlar yardım alınmadığı sürece hata yapılmasına sebep olabilir. Ortaklar, müdürler ya da somut olaylar şirket kuruluş sürecinde farklı etkiye sahip olabilirler. Bu yüzden hukuki açıdan yardım alınmalı oldukça önemli bir adımdır.

Limited Şirketi Sermayesi Nedir?

Türk Ticaret Kanununda madde 580 Limited şirket esas sermaye meblağsı minimum 10.000 Türk Lirasıdır. Ayriyeten bütün mal varlığı unsurları, adlar, sanat ortam, fikri mülkiyet hakları ve ayni haklar da şirket sermayesi olarak kabul edilir. Fakat bahsedilen bu haklarda tedbir, haciz ya da sınırlı ayni hak olmamalıdır. Vadesi dolmamış alacaklar, ticari itibar, kişisel emek ve hizmet edimleri şirket sermayesi olarak kabul edilmemektedir. Şirket sermayesinden %0.004 Rekabet Kurumu ismiyle Ziraat Bankası hesabına yatırılmalıdır.

Limited Şirketinde Sermaye Artırımı Nasıl Olmalıdır?

Sermaye artırımı oldukça sık bir şekilde görülmektedir. Şirket ortakları bu artışı kendi karşılayabilirler. Aynı zamanda yeni bir ortak alarak sermaye artırımı yapılabilmektedir. Ortakların kârı dağıtılmayarak bu kâr sermayeye eklenebilir.

Somut olayın niteliklerine bakıldığında birbirinden farklı sermaye artırım yolu seçilebilir. Sermaye artırımının arkasından ana sözleşmenin de bu doğrultuda değiştirilmesi gerekmektedir. Diğer bir yandan notere bu artırımla ilgili genel kurul raporu onaylatılmalıdır.

Bu işlemlerden sonra sermayenin artırımının %0.04’lük bir kısmı Rekabet Kurulunun hesabına yatırılmalıdır. Daha sonra Ticaret Siciline bu artışın tescil edilmeli gerekmektedir. En önemli nokta, sermaye artışının yapılabilmesi için ilk başta ortakların taahhüt etmiş oldukları sermayenin hepsi ödenmiş hâlde olmalıdır.

Sermaye artışında ertelenen artırım miktarının dörtte birlik bir kısmı en son tescil tarihinden sonraki 3 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Ödenmeyen ücretin geri kalanı ise tescil tarihinden sonraki 3 yıl içinde ödenmesi gerekmektedir. Şirketler hukuku açısından sermaye artırımı fazlasıyla önemlidir. Bu durum ortaklara problem yaratabilir. Bu yüzden sermaye artırımı yapılacağı zamanlarda avukat desteği doğrultusunda adım atılmalıdır.

Limited Şirketi Kaç Ortakla Kurulmaktadır?

Ortak sayısı limited şirket kurulumunda oldukça önemli bir noktadır. En az olarak 1’dir. Tek kişi şirket kurulumu yapabilir. Limited şirket ile şahıs şirketinin karıştırılması da bu sebepten meydana gelmektedir. En çok olarak bakıldığında ortak sayısı 50 olabilmektedir. Tüzel kişiler ya da gerçek kişiler şirket ortağı olabilmektedir.

Diğer yazılarımızı incelemek için blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.