Muhasebe Fişi Nedir? Neden Kullanılır? Muhasebe Fişi Türleri Nelerdir?

Muhasebe Fişi Nedir?

Muhasebe hakkında yapılan işlemlerin yevmiye defterine geçirilmesinin öncesinde kayıt edilen yere muhasebe fişi denilmektedir. Bu fiş yetkililer tarafından hazırlanarak imzalanmaktadır. Kayda geçen tüm muhasebe işleri için muhasebe fişi kullanılmaktadır.

Yevmiye defterine geçirilmeden önce taslak bilgi olarak adlandırılmaktadır. Şirket içerisinde üst makamlarca onaylanan bu fişler daha sonra yevmiye ve kayıt defterlerine geçirilmektedir.

Muhasebe ile alakalı tüm işlerde muhasebe fişine ihtiyaç duyulmaktadır. Yevmiye defterinin daha düzenli ve doğru bir şekilde tutulması için muhasebe fişi büyük önem taşımaktadır. Muhasebe fişinin en fazla 45 gün içerisinde yevmiye defterine geçirilmesi gerekmektedir.

Günümüzde muhasebe fişleri elektronik ortamda da hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu fiş baskı alınarak fiziki bir şekilde var olmakla birlikte kayda geçirilmektedir.

Muhasebe Fişi Neden Kullanılır?

muhasebe fişi nedir?

Muhasebe hesapları kişilerin ve firmaların harcama gelir gider hesaplarının kayıt edilmesine kolaylık sağlamaktadır. Yapılan harcamalar için kullanılan muhasebe fişi yevmiye defterine geçirilme esnasında kişilere detaylı bilgi sunmaktadır. Muhasebe fişi kullanım alanları oldukça geniştir.

Firmanın üst düzey yöneticilerine onaylatılan bu fiş ardından yevmiye defterine kayda geçmektedir. Muhasebe fişinin kullanım nedeni ise yapılan harcamaların detaylı doküman şeklinde bilgi vermesidir.

Muhasebe fişi kullanımı gerekli olan ürünlerden biridir. Günümüzde internet ve elektronik ortamlarda muhasebe fişi kullanımı sağlanmaktadır. Yapılan bu fiş ardından çıktı alınarak fiziki bir görünüme sahip olmaktadır. Muhasebe fişinin kullanım nedenleri arasında yevmiye defteri kayıt işlemlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılmasına yardımcı olmaktır.

Muhasebe Fişi Kullanım Önemi

Muhasebe fişlerii firmaların yevmiye defter kayıtlarının tutulmasına yardımcı olan öğelerden biridir. Hesapların doğru bir şekilde yapılması için muhasebe fişine ihtiyaç duyulmaktadır. Muhasebe fişinin önemi özellikle büyük firmalar için fazladır.

Büyük firmalar yapılan harcamaların onay sürecinde muhasebe fişine ihtiyaç duymaktadır. Bu fiş sayesinde tüm bilgiler eksiksiz şekilde yevmiye kayıt defterine aktarılmaya başlanmaktadır.

Muhasebe Fişi Türleri Nelerdir?

Yevmiye defterine kaydedilecek olan muhasebe işlemlerinin, doğruluğundan emin olabilmek için kayıttan önce yetkili bir makamlara onaylatılması gerekir. Bu işlemlerle ilgili bilgileri içeren ve imzalanarak onaylanan belgelere ise muhasebe fişi adı verilir. Muhasebe fişi, yevmiye defterine kaydının yapılması gereken muhasebe işleminin bir taslağı olarak da bilinir.

Muhasebe Fişleri Neden Kullanılır?

Yevmiye defterine kaydedilecek olan muhasebe işlemlerini içeren ve doğrulukları teyit edilebilsin diye yetkili makamlar tarafından onaylatılmak için hazırlanan belgelere muhasebe fişi adı verilir. Yevmiye defterine kaydedilecek olan işlemin taslağı özelliğine sahip olan muhasebe fişlerini daha çok büyük şirketler kullanır.

Kullanılması zorunlu tutulmayan muhasebe fişleri ise, yanlış kayıtların önüne geçtiği, kayıtların kontrolünü sağladığı, aynı nitelikteki birden çok işlemin toplu olarak kaydedilmesini sağladığı ve bu nedenlerden dolayı yevmiye defterinin daha düzenli olmasını sağladığı için çok yararlıdır.

Muhasebe Fişleri Türleri Nedir? 

Muhasebe fişleri kullanım amacına göre üç farklı çeşidi bulunur. Bu çeşitler, kasa tediye fişi, mahsup fişi ve kasa tahsil fişidir. Bu fiş türleri ise şunları;

Kasa tahsil fişi: Kasa tahsil fişi, kasaya para girdiği zaman ve kasa hesabı borçlu olduğu zamanlarda sıkça kullanılır. Bu durumları, bankadan para çekilmesi, peşin olarak mal satılması, alacak senedinin tahsil edilmesi ve benzeri şeyler şeklinde sıralanabilir. Şirketin kasasına giren nakdin hangi kuruma ya da kişiye ne nedenle alındığını ve hangi hesaba alacak şeklinde kaydedileceğini de gösterir. Kasa fişinde ise, borçlu hesap her zaman kasa hesabıdır. Bu nedenle de sadece alacaklı hesap yazılır.

Kasa tediye (ödeme) fişi: Kasadan para çıktığı zaman hazırlanan tediye fişi, kasa hesabı alacaklı olduğu zaman kullanılır. Bu durumları, borç senedinin ödenmesi, bankaya para yatırılması, peşin mal alınması ve benzeri durumlar şeklinde sıralanabilir. Tediye, yani diğer adı ile kasa ödeme fişi, şirketin kasasından neden para çıktığını, hangi hesaba borç olarak kaydedileceğini ve kime neden ödendiğini gösterir. Tediye fişinde alacaklı hesap aslında her zaman kasa hesabıdır. Bu nedenle sadece borçlu hesap yazılır.

Mahsup fişi: Mahsup fişi, kasadan para çıkınca ya da kasaya para girince kullanılmaz. Kasa hesabı ile ilgili olmayan, yani tamamı nakit olmayan bazı işlemler için hazırlanır. Bu işlemleri ise, satıcılara banka aracılığıyla borç ödenmesi, kredili mal alınması ve benzeri işlemler şeklinde de sıralayabiliriz. Mahsup fişinde alacaklı ve borçlu hesaplar için de iki kısım bulunur. Bu kısımlara ise borçlu ve alacaklı hesapların adı, kodu ve tutarı yazılır.

Daha detaylı bilgiler için blog sayfamıza göz atabilirsiniz.

Instagram: @cloudrota