Neden E-Fatura Kullanmalıyım?

Neden E- Fatura

Elektronik ortamda hazırlanan faturalara verilen isim e-faturadır. E-fatura sisteminde kağıt üzerine basım yapılmaz. E- fatura alıcı ve satıcı arasında mail yoluyla iletilebilir. Şu anda tüm firmalar için zorunlu olmayan e- fatura gelecek süreçte zorunlu hale getirilecek bir durumdur. E-fatura kurumsal işlemleri çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yerine getirmek amacıyla kullanılmaktadır.

 Kimler E-Fatura Kullanır?

 E- fatura sistemi ile işlem yapmak çok daha hızlı ve kolay bir şekilde işlem yapmayı sağlayan bir sistemdir. E-fatura şu anda tüm şirketler için zorunlu olmayan bir durum iken 01.01.2020 tarihi itibariyle 2018 brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler e- fatura kullanmak zorundadır. 01.07. 2020 tarihi itibariyle 2018 ya da 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler e- fatura sistemine geçmek zorundadır. Daha ileri süreçte tüm firmaların e- fatura sistemine geçmesi planlanmaktadır.

 E-Fatura Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

 E-fatura kullanımı maliyet açısından çok avantajlı bir sistemdir. Özellikle kağıt, mürekkep, postalama arşivleme, mutabakat, zarf gibi maliyetleri düşüren e-fatura sistemi ekonomik olması sebebiyle tercih edilmektedir.

 E-fatura sistemi faturalarını daha hızlı bir şekilde hazırlanmasını sağlamaktadır. Bu sebeple zaman konusunda da ekonomik olan e-fatura sistemi kullanıcılar için oldukça avantajlıdır.

 E- fatura sistemi muhasebe sistemi ile entegre edilebilir bir yapıda olduğu için de firmalar için oldukça avantajlı bir kullanım sağlamaktadır.

 Çevre dostudur. E-fatura sistemi en önemli avantajlarından bir tanesi de e-fatura sisteminin çevre dostu olmasıdır. Böylece kağıt, mürekkep, zarf israfı yapılmadan yani çevreye zarar vermeden kullanım sağlamaktadır.

 Mutabakat yapmayı kolaylaştırır. E-fatura sisteminin müşterilerle ve satıcılarla mutabakat yapmayı kolaylaştıran bir etkisi de vardır. Ev ya da ofis dışında da herhangi bir yerde fatura kesmeyi sağlayan e faturasistemi böylece fatura arama ve faturaya ulaşma derdini ortadan kaldırır.

 Dosya Kağıt Kalabalığından Ve Arşivleme Derdinden Kurtulun

 E-fatura kullanımı en önemli avantajlarından bir tanesi dosyalama ve kağıt kalabalığından kurtulmayı sağlamasıdır. Böylece dosyalar arasında kaybolmak gibi bir durum fatura sisteminde mümkün değildir. E- fatura sistemi sayesinde dosya kullanımı sıfıra indirildiği için dosyaların yer kaplama durumu da ortadan kalkacaktır.

 Fatura saklama yük ve maliyetinden kurtulur. E-fatura sistemine geçen kişiler fatura saklamanın zorluğundan ve maliyetinden kurtulur. Böylece istediklerin faturaya dijital ortamda ulaşabilme rahatlığına kavuşur.

 Arşivleme Sorunu Ortadan Kalkar

 E-fatura kullanımı arşivleme sıkıntısını ortadan kaldırılır. Eski sistemde bütün faturaların tek tek arşivlenmesi zorunlu bir durumdu. Bu da fatura kesen kişilere oldukça fazla yük bindiren bir sorun olmaktaydı. E-fatura kullanımı arşivleme sıkıntısı da otomatikman ortadan kaldırmaktadır. E-fatura sistemindeki arşivleme sıkıntısı ortadan kalkmasından dolayı kişiler istedikleri tarihe ilişkin faturalarına dijital ortam üzerinden ulaşabilme kolaylığı yaşar.

 Arşivleme konusunda avantajlıdır. E-fatura sistemi gelişmiş arşivleme durumundan dolayı oldukça avantajlı bir durum yaratmaktadır. Böylece istedikleri tarihe ait faturaya ulaşabilir. Faturalar dijital ortamda hazırlanan e-fatura sisteminde kağıt, mürekkep, zarf gibi materyallere gerek duymadan faturalar dijital ortamlarda hazırlanarak arşivlenir.

 E-fatura sisteminde faturaların kaybolma riski ortadan kalkar. Eski sisteme göre çok daha avantajlı arşivleme sistemine sahip olan e-fatura sistemi depolama alanı konusunda avantaj yaratan bir özelliktedir. E- fatura sistemi faturaların kaybolma durumunu ortadan kaldıran bir sistem sunmaktadır.

 E-Fatura Hangi Yöntemlerle Kesilir?

 E- fatura kesme durumu klasik yöntemlere göre farklılık göstermektedir. E-fatura kesme durumu dijital oratam üzerinden gerçekleşen bir durumdur. Bu sebeple belli bir sistem üzerinden yapılması gerekmektedir. E-fatura birkaç yöntem üzerinden fatura kesme işlemi gerçekleştirilebilir.

 Gib Üzerinden E-Fatura Kesimi 

 E-fatura gelir idaresi başkanlığı sistemi üzerinden yapılabilmektedir. E-fatura.gov.tr internet adresindeki e-fatura portalı aracılığıyla ücretsiz olarak e-fatura hazırlanabilir. Daha sonra manuel olarak da internet sitesi üzerinden düzenleme yapmak mümkündür. Bu sistem fatura adeti yüksek olmayan işletmelere sunulan bir çözüm önerisidir. E-fatura gelir dersi başkanına portal üzerinden kesilen faturalar 6 ay boyunca arşivlenir. Daha uzun süre için arşivleme yapılmamaktadır.

 Web Servis Entegrasyonu Yoluyla E- Fatura Kesme 

 Maliye tarafından yetkilendirilmiş olan özel entegratörlerden birisi aracılığı ile de e fatura kesim işlemi gerçekleştirilebilir. Entegratör yazılım ve donanım muhasebe sistemi ile e- faturaya dönüştürülür.

 Gib Özel Entegratörü İle Fatura Kesimi

 Bu sistem firmanın bilgi işlem sistemi maliye ile entegre edilerek e-fatura kesimi gerçekleştirilebilir. Bu sistem fatura adeti yüksek olan firmalar için kullanılan bir sistemdir. Böylece zamandan ve kağıt maliyetinden tasarruf etmek isteyen işletmeler özel entegratör üzerinden e- fatura kesimi gerçekleştirebilir. Bu sistemde ayrı bir entegrasyon yazılımı kullanmaya gerek yoktur. Bu yöntemlerden sadece bir tanesi seçilmelidir.