Stok Hareket Birleştirme

Stok hareket aktarımı, aynı stok için herhangi bir nedenle birden fazla stok kartı açılması durumunda, bu stok kartları ile yapılan hareketlerin sadece bir stok kartı ile kolaylıkla takibinin yapılmasını sağlar.

Stok birleştirme işlemi için;
Öncelikle Ana Menü üzerinde sırasıyla Yönetim> Sistem> Kart Birleştirme menüsünden Stok Birleştirme seçeneğine tıklayın.

Açılan pencerede bulunan ilk satıra ana stoku ekleyip ikinci satıra ise hareket aktarımını yapmak istediğiniz stoku seçiniz, ardından Aktar butonunu kullanarak “Stok Hareketi Birleştirme” işlemi tamamlayabilirsiniz.