Şirket Tasfiyesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Şahıs Şirketi Nedir ?
Tasfiye Süreci Nasıl Gerçekleşir ?

Şahıs şirketleri adından da anlaşılacağı gibi kişinin bireysel olarak kurdukları ya da az ortaklar ile birlikte kurdukları şirket olarak tanımlanabilir. Bir diğer konu olan şahıs şirketi tasfiyesi ise şirket kapatma anlamına gelir. Şirkette yer alan faaliyetlerin durdurulması ya da sona ermesi olarak ifade edilebilir. Bu sona erdirme işlemi için gerekli olan bazı işlemler ve yerine getirilmesi gereken işlemler bulunur.

Şahıs Şirketi Nedir?

Bireysel olarak kurulabilen ve ortakların sorumluluğunun sınırsız bir şekilde devam ettiği şirketler şahıs şirketi olarak tanımlanır. Az ortaklı ya da tek kişi ile kurulabilen şahıs şirketi, kısacası ortaklar dahilinde de işleyen bir işyeri olarak tanımlanabilir. Ortaklar olduğu zaman şahıs şirketi içerisinde olan durumlarda ortakların hepsinin onay vermesi halinde pay devredilir ya da başkasına satılır. Diğer türlüsü mümkün değildir. Bilinen diğer anonim şirket kurulması daha kolay olan şirketlerdir. Buna benzer olan limited şirket de küçük ölçekli olduğundan dolayı daha hızlı ve basit bir şekilde işler. Bu sebepten dolayı kurulma aşaması daha kolay denilebilir.

Şahıs Şirketi Nasıl Tasfiye Edilir?
Şirket kapanmak istediği zaman bağlı olunan ticaret sicil müdürlüğüne, bunun yanı sıra vergi dairesine bu konu hakkında bildirimde bulunmak gerekir. Bu süreç içerisinde sicil müdürlüğüne işi ya da ticareti bırakma, feshedilme ve tasfiye edilme gibi belgeleri teslim etmek gerekir. Bunlara ek olarak da tüm alacakların bilgisinin bulunduğu ve yazılı olduğu mal beyanları ticaret sicil müdürlüklerine verilmelidir. Söz konusu olan bildirim yapıldıktan sonra kurum tarafından onay aldıktan sonra şahıs şirketi tasfiye istekleri Ticaret Sicil Gazetesi içerisinde yayımlanır. Tasfiyenin tescil edildiği tarih tasfiye başlangıcı olarak kabul edilir.

Tasfiye durumunda olan şirkette tüm işlemler bir sonuca kavuşur, resmi kayıt silinme işlemine kadar tüzel kişiliğini korumaya devam eder. Şirkette yer alan yetkilinin ise sadece tasfiye süresini tamamlamakla sınırlı olan bu zamanda şirket unvanı başına ibare gelir. Tasfiye halinde olan şirkete tasfiye memuru ataması yapılır. Memur, bilanço ve envanter çıkarır, şirket adına kayıtlı olan aktifleri satar. Bunların yanı sıra şirketin varlığını korur ve düzenler. Özel ve kamu kuruluşu alacaklısı olanlar çağrılarak işlemler tamamlanır. Ayrıca tasfiye işleminden sonra kalan paralar oransal bir şekilde dağıtılır ve şirket evrakları 10 yıl korumaya alınır. Vergi işlemlerinin takip edilmesi de atanan memurun görevleri arasında yer almaktadır. Şirket aktiflerini paraya dönüştürmeyi oy çoğunluğu ile ya da genel kurulun kararı ile yapabilir. Bu işlemi pazarlık usulü ile gerçekleştirebilir.

Şahıs Şirketlerinin Ne Kadar Zamanda Tasfiyesi Tamamlanır?
Tasfiye edilecek şirkete ait olan tasfiye beyannamesi, tasfiye eğer bir yıl içinde sonuç aldıysa işlemin tamamlandığı tarih baz alınarak en geç otuz gün içinde bağlı olunan vergi dairesine verilmelidir. Bir yıldan daha uzun süren tasfiye durumlarında ise tasfiye beyannameleri tasfiye memuru yardımıyla tasfiye dönemi kapandığı ay sonrasında yer alan dördüncü ayın biri ve yirmi beşi arasında bağlı olan vergi dairesine verilir. Buna artı olarak tasfiyenin inceleme dilekçesi hazırlanır ve vergi dairesine verilir. En fazla üç ay içinde vergi incelemeleri başlar. Tasfiye işlemi bittiğinde ise şirket sicili silinir ve tüzel kişilik de son bulur. Şahıs şirketleri kapanma işleminde ise aylar süren ve uzun uğraş gerektiren tasfiye zamanına gerek yoktur. Dilekçe ile kapanma işlemi yapılabilir. Bu süre evrak iletilmesine de bağlı olunarak bir ya da iki günde tamamlanabilen bir işlemdir.

Limited Anonim Şirket Nedir?
Genel olarak daha fazla tercih edilen limited şirket Türkiye’de de en fazla tercih edilen bir şirket türü olmuştur. Müteahhit arasında en fazla tercih edilmiş şirket türü ise limited olarak bilinir. Bir ya da birden fazla tüzel ya da gerçek kişi limited şirket kurma hakkında sahiptir. Ortak sayısı 50 kişi ile sınırlı olan bir şirket türüdür. Ayrıca limited şirket içerisinde yer alan ortakların 20 kişiyi geçmesi durumunda denetçi bulunması zorunlu olan bir durumdur. Ortakların sorumlulukları ise taahhüt edilen sermaye ile sınırlıdır. Ortaklar şirketin olan borçlarından sorumlu değildir, taahhüt edilen esas sermayeye düşen payı öder ve şirkette öngörülmüş olan tan edim yükümlülüğü ve ek ödemeyi yerine getirmek gibi sorumlulukları vardır.

Şirketin sermayesi en az 10 bin olması halinde limited şirket kurulabilir. Bu sermayenin herhangi bir üst sınırı yoktur. Tescilden önce %25 kadar bir miktarı, sonrasında ise geri kalan kısmı 2 yıl içerisinde ödenmektedir. Kurucu imzası ve şirket sözleşmesi de yazılı bir şekilde yapılması noter tarafından onaylanması gereken durumlardır. Bilinen bir diğer şirket ise anonim şirket olarak bilinir. Paylara bölünen ve sermayesi belirli olan şirket türüne anonim şirket denir. Sadece mal varlıkları ile sorumlulukları bulunan bir şirket olarak bilinir. Türkiye’de oldukça fazla tercih edilen anonim şirket, pay sahibi olan kişiler yalnızca taahhüt edilen miktarı ödemek ile sorumlulardır.

Limited Anonim Şirket Nasıl Tasfiye Edilir?
Şirkete ait olan tüm hesapların kapatılması ve şirkette sürdürülen faaliyetlerin son bulması işlemi tasfiye ile sağlanır. İlk olarak şirketin bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğüne bildirmek gerekir. Bu bildirim öncesinde bazı hazırlıklar yapılması gerekir. Bu limited olduğu gibi anonim şirket içerisinde de artı sağlayacak bir durum olur. Öncesinde hazırlık yapıldıktan sonra limited ve anonim olan şirket türleri sicil müdürlüklerine belgeler ile bildirim vermeleri gerekir. Şahıs türü olan şirketler ise bu uzun süren işlemlerden geçmez. Tasfiye süreci başlar ve süreç içerisinde memur ataması yapılır. Bu memurun belli başlı görevleri bulunur. Tasfiyenin tamamlanması işlemlerin hızına göre farklılık gösterecektir.

Limited ya da Anonim Şirketlerde Ne Kadar Sürede Tasfiye İşlemi Gerçekleşir?

Anonim ya da limited olan şirketlerde tasfiye işleminin süresi diğer bir şirket türü olan şahıs şirketlerine göre daha uzun sürede tamamlanır. Bu süre yaklaşık olarak 1 yılı kadar bulabilir. Şahıs olan şirket türünde ise bu süre bir ya da iki gün kadar sürecektir.