.

Tahakkuk Fişi Nedir?

Vergi Dairesi tarafından bağlı mükellefe esas konu içeriğine göre gönderilen ödeme emri fişi olarak tanımlanan tahakkuk fişi kanunen bildirim yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Vergi ödemeleri işlemine giden adım öncelikle ödeme tutarının mükellefe bildirilmesi yolu olmaktadır. Tahakkuk işlemi yapılan bir vergilendirme ödenmesi zorunlu tutar haline gelmektedir. Kanunen itiraz söz konusu olmakla birlikte öncelikle tahsil işlemi sağlanmalı sonrasında kanuni süreler doğrultusunda itiraz işlemi gerçekleşebilecektir.

Tahakkuk Fişi Detayları

Tahakkuk fişi içeriğinde ödemeye konu olacak zorunlu detaylar bulunmaktadır. Bu zorunlu bilgiler sıralanacak olursa;

 • Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi
 • Mükellef kendisine ait vergi kimlik numarası veya Bireysel ise kimlik numarası
 • Mükellefin kanuni adresi
 • Ödemeyi gösteren esas konu
 • Tahakkuk dönemi
 • Tahsilat-ödeme tarihi
 • Ödeme tutarı
 • Taksit bildirimi

Belirtilen detaylar kanuni nitelik taşımakta olup tahakkuk fişine esasen ödeme emri yerine geçer ve tahakkuk ettirilen tutarın ödenmesinin kanuni yolu açılır. Tahakkuk fişleri itiraz süreci içerisinde 1. derecede kanıt olarak sayılmaktadır.

Beyan ve Beyanname

Beyan, kişinin ödemeyi taahhüt ettiği esas konu emsal bedel tutarını ifade etmektedir. Beyanname ise beyanın yazılı olarak ilgili devlet kurumlarına bildirilmesini gösteren belge olarak tanımlanmaktadır.

Beyanname ilgili kurum tarafından incelenip onaylandıktan sonra Vergi Dairesi tarafından bağlı mükellefe esas konu içeriğine göre gönderilen ödeme emri fişi olarak tahakkuk fişi kanunen bildirim yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Vergi ödemeleri işlemine giden adım öncelikle ödeme tutarının mükellefe bildirilmesi yolu olmaktadır. Tahakkuk işlemi yapılan bir vergilendirme ödenmesi zorunlu tutar haline gelmektedir. Kanunen itiraz söz konusu olmakla birlikte öncelikle tahsil işlemi sağlanmalı sonrasında kanuni süreler doğrultusunda itiraz işlemi gerçekleşebilecektir.

Tahakkuk Fişi Detayları

Tahakkuk fişi içeriğinde ödemeye konu olacak zorunlu detaylar bulunmaktadır. Bu zorunlu bilgiler sıralanacak olursa;

 • Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi
 • Mükellef kendisine ait vergi kimlik numarası veya Bireysel ise kimlik numarası
 • Mükellefin kanuni adresi
 • Ödemeyi gösteren esas konu
 • Tahakkuk dönemi
 • Tahsilat-ödeme tarihi
 • Ödeme tutarı
 • Taksit bildirimi

Belirtilen detaylar kanuni nitelik taşımakta olup tahakkuk fişine esasen ödeme emri yerine geçer ve tahakkuk ettirilen tutarın ödenmesinin kanuni yolu açılır. Tahakkuk fişleri itiraz süreci içerisinde 1. derecede kanıt olarak sayılmaktadır.

Beyan ve Beyanname

Beyan, kişinin ödemeyi taahhüt ettiği esas konu emsal bedel tutarını ifade etmektedir. Beyanname ise beyanın yazılı olarak ilgili devlet kurumlarına bildirilmesini gösteren belge olarak tanımlanmaktadır.

 Beyanname ilgili kurum tarafından incelenip onaylandıktan sonra esas konuya ilişkin devletin koymuş olduğu kanun çerçevesinde belirlenen tutarlar mükellefe tahakkuk ettirilerek tahakkuk fişi ile belgelenmektedir.

Ödeme Emri Zinciri Nasıl Oluşmaktadır?

Türk Vergi sisteminde tahakkuk fişi önemli bir yere sahiptir. Çünkü tahakkuk ettirilen tutar ödenmeye hazır tutar olarak tanımlanmaktadır. Ödeme Emri zinciri sırasıyla;

 •  Tarh
 • Tebliğ
 • Tahakkuk
 • Tahsil olarak zinciri oluşturulmuştur.

Tarh ve Tahakkuk Arasındaki Fark Nedir?

Tarh işlemi idari bir işlemdir ve vergiye esas olan konu üzerinden matrah belirlenmektedir. Vergiye esas konu bir mal veya hizmetin üzerinden kanuna uygun oranlarda belirlenecek ve vergisi alınacak oranı ile matrahın belirlenmesi işlemidir. Tebliği mükellefe ilgili tahakkuk fişi içeriğinde yazılan tutarın ödenmesi konusunda bildirimde bulunma işlemidir. En son aşama tahsil aşamasıdır ki tarh ve tahakkuk ettirilmiş bir tutar kesinleşmiş ve son ödeme tarihinde tahsilatı yapılacak anlamına gelmektedir. Tahakkuk bu tutarın kesinleşmesi ve tahakkuk fişi ile tebliğ aşamasına geçilmesidir.

Esas konuya ilişkin devletin koymuş olduğu kanun çerçevesinde belirlenen tutarlar mükellefe tahakkuk ettirilerek tahakkuk fişi ile belgelenmektedir.

Ödeme Emri Zinciri Nasıl Oluşmaktadır?

Türk Vergi sisteminde tahakkuk fişi önemli bir yere sahiptir. Çünkü tahakkuk ettirilen tutar ödenmeye hazır tutar olarak tanımlanmaktadır. Ödeme Emri zinciri sırasıyla;

 •  Tarh
 • Tebliğ
 • Tahakkuk
 • Tahsil olarak zinciri oluşturulmuştur.

Tarh ve Tahakkuk Arasındaki Fark Nedir?

Tarh işlemi idari bir işlemdir ve vergiye esas olan konu üzerinden matrah belirlenmektedir. Vergiye esas konu bir mal veya hizmetin üzerinden kanuna uygun oranlarda belirlenecek ve vergisi alınacak oranı ile matrahın belirlenmesi işlemidir. Tebliği mükellefe ilgili tahakkuk fişi içeriğinde yazılan tutarın ödenmesi konusunda bildirimde bulunma işlemidir. En son aşama tahsil aşamasıdır ki tarh ve tahakkuk ettirilmiş bir tutar kesinleşmiş ve son ödeme tarihinde tahsilatı yapılacak anlamına gelmektedir. Tahakkuk bu tutarın kesinleşmesi anlamına gelmektedir.

Diğer blog yazılarımızı incelemek için tıklayın.