E-İhracat Faturası Nedir?

E-ihracat faturası çok kapsamlı olmakla birlikte içerisinde farklı senaryoları barındırmaktadır. Elektronik ortamda düzenlenen e-iharacat faturası, en genel tabiri ile sınır ötesi e-ticaret olarak adlandırılmaktadır. Yurt dışında satış yapan firmalar, ihracat kuralları çerçevesinde online platformları kullanarak siparişleri müşteriye ulaştırmaktadır. Gümrük çıkış beyannamesi ekinde yer alan e-ihracat faturası zorunluluk kapsamında olmaktadır.

E-ihracat Faturası Ne Zaman Beyan Edilir?

Ana kural olarak e-iharacat faturasının 7 gün içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. 7 gün içerisinde düzenlenen fatura, ihracat kurallarına göre 10 gün içerisinde kayıtlara alınmaktadır. Ek olarak gümrük beyannamesi önceki yılda açıklanması, durumu değiştirmemektedir. E-fatura kullanıcıları, ihracat faturalarını e-ihracat faturası olarak düzenlemektedir. KDV’siz olarak düzenlenen e-iharacat faturaları, işletmelerin masrafsız bir şekilde ihracat işlemlerini yapabilmesini sağlamaktadır.

E-ihracat Faturası Nasıl Düzenlenir?

Öncelikle e-ihracat faturası düzenlenebilmesi için mali mühür temin edilmektedir. Hemen ardından GİB’e dijital ortamda başvuru yapılarak özel entegrasyon yöntemlerinden biri seçilmektedir. Kolayca e-iharacatfaturası oluşturulabilmektedir. Oluşturulan e-ihracat faturası daha sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilerek resmileştirilmektedir.

E-fatura kullanıcısı olmayanlar, e-fatura geçiş süreçlerini başlatmaktadır. Karışık süreçler ile uğraşmak zorunda kalmadan e-ihracat faturası hazırlanmaktadır. Global bir pazar yerinde ürün listelemesi yapılması, ihracat için ilk adım olmaktadır. Hazırlanan e-ihracat faturasında gönderici firmanın tam unvanı, veri adresi ve numarası ile birlikte adres yer almaktadır. Ayrıca imza ve kaşe de kullanılmaktadır.

E-ihracat Faturalarını Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

E-ihracat faturasında zorunlu olan bilgiler eksiksiz bir şekilde belirtilmektedir. Adres bilgisini girerken mutlaka ülke adının belirtilmesi gerekmektedir. Çıktısı alınan e-iharacat faturası, ıslak kaşe ve imzalı bir şekilde teslim edilmektedir. İhracat faturalarında KDV olmamasına önem gösterilmektedir. Şahıs şirketinin kurulması, ihracat için yeterli olmaktadır. Şahıs şirketinin yanı sıra diğer şirket türleri de ihracat yapabilmektedir.

Dünya genelinde birçok e-ticaret platformu bulunduğundan, ürün listeleyerek e-ihracat yapılmaya başlanmaktadır. E-ticaret siteleri ve global pazar yerleri, hem lojistik hem de ödeme süreçlerinde birçok hizmet sunmaktadır. Mali mühür için başvuru yapan firmalar, e-ihracat faturası için ilk adımı atmış olmaktadır. E-ticaret faturası için firmalar bazı entegrasyon sistemlerinden faydalanmaktadır.

E-ihracat Faturalarında Bulunması Gereken Zorunlu Alanlar Nelerdir?

 • Ödeme yöntemi ve şartları
 • Ödeme yapılacak hesap No (IBAN)
 • Ödeme kanalı
 • Eşya birim fiyatı
 • Eşya satış bedeli
 • Eşya miktarı (metre, adet, kilo vb.)
 • Teslim şartı
 • Eşyanın gönderilme şekli (hava yolu, demiryolu, denizyolu, karayolu detayları)
 • Eşyanın teslim ve bedelinin ödeme yeri
 • GTİP numarası
 • Satıcının bağlı olduğu vergi dairesi, vergi numarası

E-ihracat faturaları, ayrım olmaksızın e-fatura şeklinde düzenlenmektedir. Türkçe veya İngilizce olarak düzenlenen e-ihracat faturasının, farklı diller için de düzenlenmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Faturada yer alan bilgiler ile gümrük beyannamesinde yer alan bilgilerin birbirini doğrulaması gerekmektedir. Çelişki olması durumunda, ihracat süreci tıkanmaktadır. E-arşiv kullanmayan işletmeler, faturalarını normal basılı şekilde kesmektedir.

Diğer blog yazılarımızı incelemek için tıklayın.