.

Elektrikli Araç Şarj Hizmeti Veren Firmalara e-Fatura Değişikliği

elektrikli araç şarj hizmeti veren firmalarda e fatura

Elektrikli araç şarj hizmeti verenlerin, çevreye duyarlılıklarıyla öne çıkan elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, bu hizmeti sağlarken kullanacakları belge düzeni önemli bir hale gelmektedir. Bu çerçevede, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yayımladığı Şarj Hizmeti Yönetmeliği ve Vergi Usul Kanunu Tebliği, şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile sertifika verilen şarj istasyonu işletmecilerinin e-fatura uygulamasına geçmesini zorunlu kılmıştır.
Özellikle, Rota Bulut ERP‘nin Fatura Türü kısmına eklenen e-fatura seçeneği, bu geçişin kolay ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesine katkı sağlamaktadır. Elektrikli araç şarj hizmeti sağlayan işletmeciler, Rota Bulut ERP üzerinden e-fatura seçeneğini kullanarak, belge düzenleme süreçlerini elektronik ortama taşıyabilir ve bu sayede hem çevre dostu bir uygulama kullanmış olur hem de vergi usul kanunlarına uygunluğu sağlar.
Ayrıca, e-fatura uygulamasına geçiş, şarj hizmeti verenlerin mali süreçlerini daha verimli yönetmelerine olanak tanır. Elektronik ortamda yapılan belge düzenlemeleri, kayıt takibini kolaylaştırır, hataları azaltır ve süreçleri hızlandırır. Rota Bulut ERP’nin bu konudaki desteği, işletmecilere daha etkili bir mali yönetim sunar.
Gelecekteki elektrikli araç pazarının büyümesi göz önüne alındığında, şarj hizmeti verenlerin bu tür uygulamalara uyum sağlaması sadece yasal zorunluluk değil, aynı zamanda iş süreçlerini daha sürdürülebilir hale getirme ve rekabet avantajı elde etme açısından da önemli bir adımdır.

  Instagram Adresimiz